SVERIGE. Färska rapporter från Statistiska Centralbyrån visar att så mycket som 25 procent av alla nyfödda inte är svenskar. Utvecklingen har bokstavligen kulminerat under de senaste åren.

Rapporten som går under namnet ”Sveriges framtida befolkning 2012–2060″, visar klart och tydligt hur utvecklingen ser ut. I Sverige föder i snitt varje kvinna 1,9 barn. Sedan 1940-talet har barnafödandet bland svenskor fortsatt att minska.

Samtidigt framkommer det i rapporten att så många som 25 procent av alla nyfödda har en eller två utlandsfödda föräldrar. Enligt rapporten tror man att ökningen kommer att fortgå då utlandsfödda kvinnor i snitt föder fler barn en den genomsnittliga svenskan.

Läs hela rapporten här:
Sveriges framtida befolkning 2012–2060


  • Publicerad:
    2013-03-18 15:32