Under lördagen den 26 november var det dags för den andra större spridningen av Salemfacklan i Göteborg. Den tidigare helgen hade ett 30-tal nationella samlats för att sprida tabloidtidningen Salemfacklan, vilket hade gått klanderfritt. Även denna helg var det dags för fortsatt utdelning, men nu hade man lyckats samla ihop över 50 patrioter.

Över 20 aktivister från Motståndsrörelsen hade slutit upp tillsammans med GFN, NDU och oorganiserade nationella för att sprida Salemfacklan, en tidning utgiven av Salemfonden med mål att sprida budskapet om Salemmanifestationens existens och syfte.

Man inledde aktionen strax efter tolv och spred sig snabbt ut över Avenyn för att dela ut tidningar till förbipasserande flanörer. Denna dag var det extra mycket folk på stan, då det var såväl löningshelg som starten på julhandeln.

Under två timmar delades Salemfacklan ut till förbipasserande innan polismyndigheten behagade att dyka upp för att göra sina sedvanliga kontroller av ”oliktänkande”. Flera av aktivisterna blev visiterade med hänvisning till P19, som är ett av deras vanliga svepskäl för att kontrollera nationella. Denna gång använde de sig av svepskälet att någon skulle ha burit en kniv på sig, vilket givetvis visade sig att inte stämma.

Ungefär samtidigt som polisen kom till platsen behagade anarkisterna och deras sympatisörer att visa sitt fula tryne. Man försökte hota de yngre aktivisterna, som bara skrattade åt deras försök. Sedan ställde man sig på avstånd och försökte se skräckinjagande ut, något som även det misslyckades totalt.

Polisen försökte in i det sista att uppmana anarkisterna att avlägsna sig. Man förklarade bland annat att de tänkte på deras självbevarelsedrift och att man tänkte på deras säkerhet i första hand. Flera anarkister försvann från platsen men en del stannade kvar. De som var kvar började dela ut flygblad om flyktingamnesti, något som inte tog sig väl emot av flanörerna på Avenyn.

När tre timmar hade gått och åtskilliga tusen tidningar hade delats ut beslutade sig aktivisterna att avsluta aktiviteten för att fortsätta vid senare tillfälle.

Motståndsrörelsen i Göteborg skulle vilja ta tillfället i akt att tacka de nationella som slöt upp på Avenyn för att gemensamt sprida budskapet om Salemmanifestationen.


  • Publicerad:
    2005-11-29 00:00