Den senaste tiden har mycket tid lagts ner på de inåtriktade verksamheterna i Nord-området. Till en stor del ägnas vår kamp idag åt att förmedla situationens allvar till våra folkkamrater på gator och på torg. För att detta ska tillämpas på bästa sätt har grupperna tillsammans diskuterat kring kampideologi, böcker som aktivisterna läst samt utvärderat tillvägagångssättet vi sprider vårat budskap på. Dessa samtal har varit mycket uppskattade, inte minst för våra nya aktivister.

Även utåtriktad verksamhet har bedrivits på regelbunden basis. Senast begav sig ett antal aktivister till Härnösand för att saluföra det nya numret av Nationellt Motstånd. Senare på dagen hölls det även möten med människor som ansökt till Nationell Ungdom. Efter avslutat möte så passade aktivisterna på att dela ut manifestet ”Ett Fritt Norden” innan det var dags att bryta upp för dagen.


  • Publicerad:
    2005-11-17 16:39