Just nu anländer ett stort antal ”flyktingar” från det icke-krigsdrabbade landet Albanien till Sverige.

”De som kommer hit från främst Albanien har fått information i sitt hemland att det just nu ska vara enklare att få uppehållstillstånd i Sverige, de har lurats”, säger Lars Ulander, chef vid Migrationsverket i Söderhamn till Hudiksvalls tidning.

Antalet albaner och andra som just nu söker uppehållstillstånd i Sverige är så stort att Migrationsverket har svårt att hitta platser på sina transitboenden till alla och med anledning av detta har Migrationsverket tecknat ett ramavtal om 1200 nya boendeplatser för flyktingar runt om i landet.

Under detta ramavtal har Migrationsverket bland annat tecknat avtal med privatägda företag, någonting som i praktiken innebär att verket hyr boendeplatser direkt från privata företag och att medborgarnas möjligheter att påverka flyktingmottagandet begränsas, för att inte säga omintetgörs.

Bland de avtal som ingår det aktuella ramavtalet kan nämnas ett som tecknats mellan Migrationsverket och Hudiksvallsbolaget Hewal Fastigheter AB, som driver Svanbacken strandhotell i Delsbo. Detta avtal innebär att 178 stycken flyktingar skulle kunna placeras ut på den lilla orten, vilken i dagsläget bebos av blott 2100 innevånare, utan att ortens invånare har någonting att säga till om.


  • Publicerad:
    2012-05-14 10:13