INRIKES. Migrationsverket har nu beslutat att syrier som lyckas ta sig till Sverige ska få permanent uppehållstillstånd. Detta gör Sverige som första land i Europa och många fruktar nu att flyktingvågen av syrier till Sverige ska tillta som en följd av beslutet.

syria

Idag framkom att Migrationsverket beslutat att alla syriska flyktingar som kommer till Sverige nu ska beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Sedan tidigare har personer som uppgett sig för att vara syriska flyktingar automatiskt fått tillfälliga uppehållstillstånd på tre år. Alla andra länder i Europa ger fortfarande bara tillfälliga uppehållstillstånd, som dessutom oftast bara gäller i ett år, till syriska flyktingar.

Beslutet från Migrationsverket innebär att 8000 syrier med tidsbegränsade uppehållstillstånd nu istället får stanna i Sverige utan tidsbegränsning, vilket även alla syrier som tar sig till Sverige medan kriget i Syrien fortfarande pågår också kommer att få. De syrier som sedan förblir folkbokförda i Sverige i över fyra år kommer därefter kunna ansöka om svenskt medborgarskap.

Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket, skyller sitt beslut på kriget i Syrien, som han menar har förvärrats avsevärt den senaste tiden.

Sverige öppnar upp Europa för syrisk invandring
Danielsson erkänner också i en intervju med Sveriges Radio att alla syrier som hittills tagit sig till Sverige eller något annat europeiskt land har gjort så med hjälp av människosmugglare. ”Inga EU-länder ger i dag visum till syrier och enda sättet att ta sig hit har varit genom flyktingsmugglare”, säger han.

Det är nu Sverige som öppnar upp Europa för laglig invandring av syrier menar Danielsson. ”Genom att tillåta att syriska familjer återförenas öppnar nu Sverige en laglig väg för syrier att ta sig till Europa”, förklarar han för SR.

Migrationsverket kommer alltså, som uttalandet ovan antyder, nu tillåta syriska familjer där ena parten befinner sig i Sverige att återförenas på svensk mark.

Redan innan Migrationsverkets beslut har 1600 av syrierna som invandrat till Sverige hört av sig till Migrationsverket med önskemål om att få återförenas med sina släktingar här i Sverige. Med de nya reglerna förväntar sig Migrationsverket att fler syrier nu kommer begära samma sak.

Ökad invandring av syrier till Sverige
Många fruktar att Migrationsverkets beslut nu kommer leda till en ökad flyktingström av syrier till Sverige. Detta kort efter att Migrationsverket meddelade att man köpt upp 17 000 nya tillfälliga boendeplatser för asylsökare, vilket dessutom på många håll skett i lönndom och utan de berörda kommunernas vetskap.

Anders Danielsson bekräftar också att Migrationsverket tror att invandringen kommer öka till följd av beslutet. ”Vi gör ju klart den bedömningen att fler människor kommer att söka sig till Sverige”, säger han.

Om Sveriges mottagande av flyktingar från Syrien fram till idag skriver Migrationsverket följande i ett uttalande:

”Antalet asylsökande från Syrien ökade markant under sommaren 2012 till över 1 000 i månaden. Efter en mindre nedgång i våras kom under augusti i år 1 201 asylsökande från Syrien till Sverige. Under 2012 och 2013 har Sverige sammanlagt tagit emot cirka 14 700 asylsökande syriska medborgare. Tillsammans med Tyskland är Sverige det land i EU som tar emot flest asylsökande från Syrien.”

Uppgifter gör också gällande att det numera är tio gånger fler syrier som flyr från Syrien än vad det var för ett år sedan. FN uppskattar att två miljoner syrier har flytt Syrien och att fyra miljoner befinner sig på flykt inne i landet.

Fakta: Permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd (PUT) innebär att en icke-medborgare får bo och arbeta i Sverige utan tidsbegränsning.

Personer som har beviljats PUT får även rösträtt och kan ställa upp i svenska landstingsval och kommunalval.

I stort har personer med PUT samma rättigheter som svenska medborgare i Sverige bortsett från att de ej får rösta eller ställa upp i riksdagsvalen.

Efter att en flykting fått PUT och uppehållit sig fyra år i Sverige kan denna ansöka om att bli svensk medborgare. Vanliga icke-nordiska invandrare måste vänta i fem år för att kunna ansöka om medborgarskap.


  • Publicerad:
    2013-09-03 15:56