INRIKES. 60 procent av trafikolyckor med personskador i Sverige orsakas av mångkulturella bilförare och andelen elever som klarar körkortsutbildningen faller drastiskt. Nu larmar forskare om utvecklingen.

Allt färre människor klarar att ta körkort i Sverige, och av de som klarar proven är allt fler trafikfarliga. Det visar nya studier från bland andra Statens väg- och transportforskningsinstitut.

I exempelvis Umeå i Västerbotten har andelen som klarar proven fallit med 25 procent de senaste tio åren.

För att förstå anledningen har en rad undersökningar gjorts. Bland annat har dessa visat att utvecklingsstörda personer inte är trafikfarligare än andra bilförare. Däremot är män och utlandsfödda bilförare trafikfarligare.

En av orsakerna är att män och utlandsfödda mer än andra grupper övervärderar sin egen körförmåga, och tycker att teoridelen är onödigt stor.

Enligt statens forskning står bilförare med utländsk bakgrund för 60 procent av trafikolyckorna med personskador. En kostnad som aldrig räknats med när kostnaden för invandringen beräknats.

För att förbättra trafiksäkerheten ska staten nu genomföra körkortsutbildningen på fler språk än som görs idag. Redan nu görs 20 procent av förarproven i Sverige på arabiska.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-10-06 09:00