Dagens datum 27 november: Anders Celsius, en av de mest kända svenska vetenskapsmännen föddes på denna dag år 1701. Celsius största gärning till eftervärlden är temperaturskalan som bär hans namn.

Celsius-löp

Anders Celsius föddes den 27 november 1701 i Uppsala. Föräldrarna hette Nils Celsius och Gunilla Spole. I familjen Celsius, som härstammade från Hälsingland, fanns det en rad framstående vetenskapsmän. Nils Celsius var själv astronom, hans broder Olof Celsius sysslade med bland annat botanik och runforskning. Deras far Magnus Celsius, var professor i matematik. Även på moderns sida fanns det framstående vetenskapsmän; hennes far Anders Spole, var professor i astronomi.

Anders Celsius ärvde faderns talang för matematik och redan vid mycket ung ålder ritade pojken avancerade geometriska figurer. Vid tolv års ålder klarade han en matematisk lärobok som användes vid undervisningen på universitetet. Anders Celsius studerade matematik och astronomi under Erik Burman som var professor i dessa ämnen vid Uppsala universitet. När Erik Burman avled 1729 stod professorsstolen i astronomi tom. Anders Celsius röstades enhälligt fram till ämbetet året efter.

I september 1732 påbörjade Anders Celsius en resa ner mot kontinenten, där han skulle bedriva studier och forskning under de kommande fyra åren. Den första anhalten på resan blev Tyskland och universitetet i Nürnberg, där Celsius publicerade en avhandling om norrsken i Sverige. Resan gick sedan vidare till Italien och Rom där han gjorde mätte ljusskillnaderna i månskenet i månens olika faser. Han gjorde också jämförelser i ljusstyrkan mellan månen och solen.

Nästa steg på resan kom att gå till Paris, som vid denna tid var centrum för den europeiska naturvetenskapen. Vid den franska vetenskapsakademin pågick intensiva diskussioner angående jordens form, där vissa hävdade att jorden bör vara plattare vid polerna (likt en apelsin) och andra hävdade motsatsen, att den bör vara utdragen vid polerna (likt en citron). För att avgöra diskussionerna beslutades det att man skulle utrusta två expeditioner, en till nordligare breddgrader och en till ekvatorn, för att göra mätningar. På Celsius förslag bestämdes det att den nordliga expeditionen skulle förläggas till Tornedalen.

Anders Celsius deltog själv i expeditionen till Tornedalen. Med komplicerade och mycket tidskrävande mätningar lyckades man bevisa att en latitudgrad var längre i Tornedalen än vad den var vid ekvatorn och ”apelsinteorin” stämde. Anders Celsius blev efter deltagandet i expeditionen känd som en framstående vetenskapsman.

Skiss på observatoriet i Uppsala

Skiss på observatoriet i Uppsala

På hösten 1737 återkom Celsius till Uppsala och kom då att ägna sig åt att övertala den svenska staten att skjuta till medel för att bygga ett modernt observatorium i Uppsala. Tack vare sitt ”kändisskap” lyckades han få fram medel till bygget och observatoriet stod klart år 1741. Från det nya observatoriet fortsatte Celsius sin astronomiska forskning. Han studerade solsystemets planetbanor, kometer och stjärnornas ljusstyrka. Han gjorde även kataloger över zodiakens stjärnbilder. Celsius kom även att fortsätta att studera norrskenet och dess inverkan på kompassen.

Efter återkomsten skulle Celsius också börja arbeta med temperaturmätningar. När han började sin experiment fanns det ett trettiotal olika temperaturskalor. Den danske vetenskapsmannen Ole Römer hade placerat sin nollpunkt vid ungefär minus 19 grader, detta för att in i det längsta undvika negativa grader.

Celsius arbete med termometer-skalorna syftade till att standardisera temperaturmätningarna. Han bestämde sig för att använda vattnets kok- respektive fryspunkt som referenspunkter i sin skala. Celsius genomförde omfattande experiment för att säkerställa att frys- och kokpunkterna var konstanta oberoende av omgivningen. Det visade sig att vattnets kokpunkt skiljde sig beroende på lufttrycket, så Celsius bestämde att vattnets kokpunkt skulle definieras vid lufttrycket 1001 millibar.

Celsius termometer

Celsius termometer

Celsius termometerskala använde en omvänd skala, det vill säga vattnet kokade vid 0 grader och frös vid 100 grader. Skalan kom dock att ändras till den vi använder idag kort efter hans död.

Anders Celsius termometerskala var den första standardiserade i världen, i dag är Celsius den standardiserade temperaturskalan i SI-systemet som används världen över.

Anders Celsius avled i Uppsala den 25 april 1744, endast 42 år gammal.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-11-27.


  • Publicerad:
    2017-11-27 00:00