HELSINGFORS. Anmälningar rullar in mot polisen efter 6/12-demonstrationen.

Fanorna som beslagtogs under pågående demonstration

Hela 450 personer deltog i den nationalsocialistiska demonstrationen under Sjävständighetsdagen den 6 december där Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg höll tal under parollen ”Mot frihet”. Men demonstrationen solkades ner av polisen som gjorde grundlagsvidriga ingripanden.

I ledet gick fanbärare med hakkorsfanor som en protest mot att Nordiska motståndsrörelsen förbjudits i Finland. Hakkorset är emellertid fullt lagligt i Finland och används bland annat som symbol för det finska flygvapnet.

Men i ett försök att kopiera Sverige och tolka lagen lite hur man vill så beslöt sig Helsingforspolisen för att gripa fanbärare. Man anmälde dessutom en fanbärare för hets mot folkgrupp trots att lagen mot så kallade nazistsymboler inte finns i Finland. För att göra det ännu värre så stoppade man en en pågående demonstration, ett agerande som också i Finland bryter mot grundlagen.

Detta har retat upp medborgare i Finland som skickat in fyra klagomål. Av klagomålen har två lämnats in till Justitieombudsmannen, en till Justitiekansler och ett till polisstyrelsen. Alla klagomål har lämnats in av privatpersoner skriver Yle.

Källa:
Klagomål om polisens agerande under självständighetsdagen – inte straffbart att använda sig av nazistiska symboler


  • Publicerad:
    2018-12-12 10:50