ÅNGERMANLAND. Hört talas om Mellansel? Snart kan den lilla byn utanför Örnsköldsvik vara vida känd, men inte nödvändigtvis för någonting positivt.

Mellanselsskolan har 72 barn  i åk F-6  och 28 barn i förskolan. Nu ska även 30 barn till asylsökande slussas in i skolan. Foto: Mellansel.se

Mellanselsskolan har 72 barn i åk F-6 och 28 barn i förskolan. Nu ska även 30 barn till asylsökande slussas in i skolan. Foto: Mellansel.se

Ångermanland har tidigare varit relativt förskonat från massinvandring, men nu kommer flera kommuner efter varandra att ta emot asylsökande. I april kommer 460 asylsökande ta plats i Kramfors kommun och i maj kommer ytterligare 400 till Sollefteå. Nu framkommer att utportioneringen fortsätter månaden därefter i Örnsköldsviks kommun där ytterligare 200 asylsökande, mestadels från Syrien, ska placeras. 100 av dessa ska till byn Mellansel.

Enligt Sveriges radio är nu Mellansel ”redo att välkomna nya invånare”, men enligt vad Motståndsrörelsens aktivister erfor under en informationsaktion i Sollefteå är det få vanliga svenskar i Ångermanland som välkomnar denna utveckling. Motståndsrörelsen påpekade genom sitt informationsblad till Sollefteåborna att svenskarna i bland annat Surahammar, Boden, Ludvika och Mariannelund inte hade varit förberedda på de negativa konsekvenserna av tvångsintegrering. Nu kommer 100 asylsökande till Mellansel, en ort på bara 800 invånare, vilket kommer att medföra en stor förändring av samhället.

Till SR säger också läraren Sara Arnmark att lärarkåren arbetar på att få skolelever att anpassa sig till utvecklingen genom att trivialisera massinvandringen till Sverige genom att jämföra den med när svenskar utvandrade till Amerika. De skandinaviska emigranterna valde dock oftast att bruka jorden på mark som var obebodd. Andra europeiska emigranter hamnade i något högre grad i svåra konflikter med indianer där de senare fick flytta på sig och till sist hamnade i reservat. Huruvida Arnmark också drog dessa paralleller till sina skolelever framgår inte av inslaget.


  • Publicerad:
    2013-04-06 22:50