MÅNGKULTUR. På måndag kommer Vansbros kommunfullmäktige att fatta ett beslut om huruvida de kommer att ta emot fler flyktingar eller inte.

Flyktingströmmen till Sverige ökar och ca 2000 flyktingar kommer till landet i veckan. Nu kommer kommunstyrelsen i Vansbro att inför måndagens kommunfullmäktige att föreslå att man ställer sig positiv till ett ökat flyktingmottagande.

Vansbro har tidigare tagit emot 20 till 35 personer per år men nu vill alltså kommunstyrelsen att man ska öka mottagandet av flyktingar. På måndag kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om kommunstyrelsens förslag går igenom eller inte.

Källa:
Fler flyktingar till Vansbro


  • Publicerad:
    2014-09-27 13:05