KULTURREVOLUTIONEN. Antifa i Portland ställer villaägare inför valet att svära dem trohet eller få huset nedbränt. Man uppmanar till mord på poliser och deras anhöriga. Judiska New York Times jämför aktionerna med ”karnevaler”.

Nattbild från i augusti när våldsamma upprorsmakare attackerade polisen i Portland efter att ha marscherat genom ett förortsområde med en giljotin och andra vapen. T v exempel på en pamflett som lämnas vid offrens hus. Videostillbild: VG.

Upploppsmakare i Oregons – och kulturrevolutionens – huvudstad Portland har alltmer börjat rikta sina attacker mot villaområden utanför stadens centrum. Där ställer de husägare inför valet att svära Antifa trohet – eller få sina hus nedbrända.

Bland de städer i USA som utsatts för konstanta upplopp med våldsyttringar, har Portland drabbats värst. Staden som en gång prisades för att vara en av de bästa och tryggaste städerna i USA att leva i, har genomgått fler än hundra nätter i rad med upplopp som involverat vandalism, kaos och död.

Sedan slutet av maj har dessa upplopp pågått utan uppehåll och utan ett slut i sikte.

På sistone har det kommit många rapporter om att Antifa-upploppsmakare nu i hög grad flyttar sin verksamhet från stadskärnan och riktar in sig på villaområden för att där hota folk i deras hem.New York Times är en av många tidningar som beskriver hur aktivister krävt att folk kommer ut ur sina hus och svär trohet till huliganernas sak.

Särskilt utsatta är villor där den amerikanska flaggan finns hissad på tomten. Hit kommer aktivister och kräver att flaggan ska tas ner och om inte så sker, så ska aktivisterna komma tillbaka och bränna ner huset – ett hot som också i flera fall satts i verket.

Tung judisk press liknar Antifas våld vid en karneval
Aktioner av Antifa, som nu genomförs i Portland, inkluderar vanligtvis utdelandet av flygblad med texter som: ”Varför slår vi sönder fönster?”, ”Jag vill döda poliser tills jag dör”, ”Vapen nu, fred senare: en anarkistisk introduktion till eldvapen”, ”Till kamerakrossandets försvar” och ”Trevägskampen: revolutionär antifascism och beväpnat självförsvar”.

Den konservativa nyhetsplattformen Hot Air har sammanställt olika pamfletter med våldsbudskap som delats ut vid Antifa-aktioner och som ska gå att beställa på internet. En av dessa har texten:

Poliser måste dödas, polisers familjer måste dödas, polisers barn måste dödas, polisers vänner och supportrar måste dödas.

Trots att artikeln i New York Times beskriver de hot och det våld som används vid Antifas aktioner framförs ingen tydlig kritik mot dessa.

Atmosfären vid en aktion, där ovan omtalade pamflett delades ut beskrivs i tidningen – på dess beträffande upploppen sedvanliga överslätande sätt – som ”en karneval i mörkret”.


  • Publicerad:
    2020-09-24 22:00