VECKANS FRÅGA. Hela 89 procent av de tillfrågade ansåg att det är rätt med riktade aktioner mot den mångkulturvurmande överklassen.

veckans-fråga-överklassenNyligen genomförde Motståndsrörelsens aktivister en uppmärksammad aktion i ett överklassområde i Saltsjöbaden. I det etniskt svenska och välmående området där nästan samtliga röstade på öppet svenskfientliga partier och ökad mångkultur (utanför deras område) spelade Motståndsrörelsens aktivister mångkulturell musik och böneutrop på morgonkvisten. Syftet var att ge de boende vad de röstat för.

Nordfront ställde frågan om det är rätt med sådana riktade aktioner eller om det riskerar att avskräcka den så kallade överklassen från att gå med i rörelsen samt skapa onödiga slitningar mellan klasserna. Något som en del argumenterat för på forum

Resultatet av undersökningen är att hela 89 procent av de tillfrågade anser att sådana aktioner är rätt medan 8 procent är av åsikten att det är fel. Närmare hälften av de tillfrågade, 45 procent, menar att den sundare delen av den s.k. överklassen kommer att reagera på ett positivt sätt när en sådan aktion utförs.

Däremot svarade nästan lika många, sammanlagt 44 procent, på de två alternativ som säger att överklassen är mindre viktig eller rent av mycket skadlig. Hela 20 procent ansåg att överklassen är en obotlig cancersvulst som måste skäras bort.

En som anser att den sundare delen av överklassen kommer förstå budskapet var signaturen Angantyr som i kommentarsfältet skrev:

”Den sundare delen kommer att förstå” får min röst. Rent generellt är det förvisso så att de flesta oavsett socio-ekonomisk status röstar slentriant och kortsiktigt snarare än medvetet på just massinvandring. Jag finner det dock ironiskt att de bättre bemedledade som är mest beroende av att Sverige kan upprätthålla sitt välstånd i så stor utsträckning inte tänkt längre. Men vare sig Reinfeldt eller Röfven arbetar för svenskar av någon samhällsklass utan bör ses som två säljare med samma globala arbetsgivare och som med olika försäljningsmetoder försöker sälja in folkmordsprodukten.

Johan Af Slödderort röstade på alternativet om att överklassen är en cancersvulst:

Det var det alternativ jag valde. Antagligen pågrund av att majoriteten är egoistiskt lagda och förespråkar kapitalism. Samt har inga problem med att importera människor ifrån tredje världen pga ”positiva” saker som att lönerna kan dumpas, Det tjänar mer pengar på att ha en större ”arbetarklass”.

Har aldrig hört någon ur de övreklasserna förespråka nationalism. För de flesta spelar det ingen roll om de lägre klasserna består av vita européer eller araber och afrikaner. Så länge de kan vara på toppen.

Sen som någon nämnde tidigare är sällan överklassen etnisk svensk. Har ibland judiska eller andra inslag.

Veckans fråga är nu borttagen. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2015-06-01 10:20