GRANSKNING. Advokaten som leder förbudsprocessen mot Nordiska motståndsrörelsen i Finland har bakgrund som ordförande för en Sovjet-vänlig förening som bland annat arbetat för att mörklägga kommunismens brott mot de mänskliga rättigheterna.

Som vi tidigare har rapporterat så har polisstyrelsen valt advokaten Markku Fredman från advokatbyrån Fredman & Månsson som sin representant i målet om att förbjuda Motståndsrörelsen. Fredmans representation av polisstyrelsen innebär såldes att han även representerar den finska staten.

Vad media eller polisstyrelsen varken vill eller väljer att prata om är att Fredman har ett mycket färggrant politiskt förflutet inom de ”rättspolitiska föreningen” Demla.

Demla grundades år 1954 av kommunister under namnet Finlands Demokratiska Jurister som en skyddsarbetsplats för före detta anställda vid den kommunistkontrollerade Statliga Polisen (Valpo) och som Demlas första ordförande verkade den kände kommunisten och Valpos biträdande chef Jorma Uitto.

Juristföreningen Demla var en sorts skuggorganisation till den stalinistiska grenen av det Finska Kommunistpartiet som höll ett tätt samarbete med ”progressiva” kommunister i öst. Demlas målsättning har sedan dess varit att forma det finska rättssystemet och landets lagar till att likna det sovjetiska.

Under Sovjetunionen glansdagar på 1970-talet sågs Demla som den största konkurrenten till det Finska Juristförbundet och Demla anklagade Juristförbundet för att vara ”ideologiskt ensidig”. När järnridån föll har det sagts att Demla fick direkt ekonomiskt stöd från Sovjetunionen.

När finska vänsterintellektuella, som ett stöd till DRR-eliten, år 1976 reagerade kraftigt mot beslutet att utvisa den Östtyske oliktänkaren Wolf Biermann år 1976 verkade Demla i bakgrunden. Demla var också del av den solidaritetsrörelse som dök upp Finland när den norske topptjänstemannen Arne Treholt åkte fast för att ha spionerat för Sovjetunionen. Solidaritetsrörelsen stödde Trenholt.

Under 1980-talet då världen började få upp ögonen för sovjetiska och östtyska brott mot mänskliga rättigheter var Demla aktiv i försöket att tysta ner och mörklägga kritik.

Under åren har Demla haft väldigt mycket makt i Finland. Inom Demlas led har man kunnat finna medlemmar i den Finsk-Sovjetiska Föreningen och andra kända namn, såsom Finlands förre president Tarja Halonen, minoritetsombudsmannen Johanna Suurpää, de före detta justitieministrarna Tuija Brax och Anneli Jäätteenmäki. Fredman har varit ordförande för Demla år 1988. Läser man wikipediaartikeln om Fredman nämns dock inget om Fredmans ordförandeskap, man understryker istället hans roll som ”människorättsjurist”. Detta fastän han alltså varit ordförande i en organisation som försvarat Östtysklands och Sovjetunionens politik.

När Demla bildades, anslöt de sig omedelbart till International Association of Democratic Lawyers (IADL), en organisation som bildades av jurister som medverkade under 1946 års skenrättegångar i Nürnberg och är en välkänd sovjetisk skuggförening. I en intervju som Fredman gav åt tidningen Lakimiesuutiset påstår Fredman att ingen av de numera aktiva medlemmarna i Demla har något att göra med IADL och säger man inte skickat någon delegation till IADL på 15 år.

Fredmans försök att rentvå sig från sina Östblocksförbindelser och att dölja Demlas stalinistiska förflutna går dock inte så bra. Till Demlas samarbetsorganisationer under 2000-talet har man kunnat räkna Helsingfors Universitets Obundna Vänster, Kommunistiska Arbetarpartiet, Finska Kommunistpartiet, Vänsterförbundets ungdomsrörelse och De Grönas ungdomsförbund. Det bör även påpekas att Fredman själv var aktiv före det påstådda sista IADL-besöket.

När Sovjetunionens föll, fick man se maktbalansen i välden förflyttas till liberala kapitalister. Denna omvärldsförändring innebar att det inte längre var speciellt populärt att förespråka stalinism. Vänstern valde att gömde sig bakom mänskliga rättigheter, vapenförbud och annat som låter fint. Så gjorde även Demla och Fredman själv. När man tittar på föreläsningslistan för Demlas sommarseminarium kan man för de senaste åren se följande ämnen: ”Kan vi få kontroll på utanförskapet”, ”Etniskt och kulturell mångfald inom myndighetsarbete” samt ”Utlänningskontroll, vad är det och varför det behövs”.

Demlaiterna har varit mycket aktiva och befunnit sig i högt uppsatta positioner när invandringspolitiska besluts fattats. De fortsätter att ha kontroll över landets rättsväsende där de påverkar rättsväsendets tolkningar och linjedragningar på ett sätt som ofta går emot grundprinciperna i vår grundlag. Det är denna förmåga att påverka som gör Demla så farliga.

Juden Ruben Stiller sade under en intervju på YLE att man i Finland behöver en grupp jurister vars enda uppgift är att kontinuerligt förfölja ”rasister”. Demla är en sådan grupp. Demla har under 2000-talet väckt en hel del förakt bland nationalistiskt sinnade finländare då Demlas medlemmar gång på gång med juridiska medel försökt begränsa invandringskritikers rätt till yttrandefrihet.

Som ett bihang till Demla grundade Fredman år 1988 juristföreningen Flyktingrådgivning vars mål är att ge juridisk hjälp åt ”asylsökande”. Fredman var föreningens förste ordförande. Flyktingrådgivning är som organisation med projektet ”De Papperslösa”. Ett projekt som agerar som språkrör åt illegala invandrare. Föreningen arbetar alltså aktivt för öppna gränser och gör sitt för att säkerställa att främlingsinvasionen till Finland fortgår samtidigt som de genom detta skaffar sig fler kunder.

På advokatbyrån Fredman & Månssons sidor kan man läsa texter skrivna av Fredman med följande rubriker: ”Rättigheter till utlänningar”, ”Rättskanslern är oroad över asylsökandes informationssäkerhet” och ”Mänskliga rättigheter är inte intern nationell fråga”. Fredmans texter har bland annat använts som källmaterial i Röda Korsets kampanj ”Nej till rasism!”.

Fredman har även re-tweetat en SVT-intervju med Svea Hovrätts president Fredrik Wersäll. I intervjun säger Wersäll att det svenska rättssystemet bör göra det lättare att döma för hets mot folkgrupp.

Börjar Fredmans ”opartiskhet” att bli tydlig nu? Varför valde polisstyrelsen just honom för att få tyst på nationellt sinnade finländare?

Trotts allt detta tilldelades Fredman 2009 Matti Ylöstalo-priset, ett pris som tilldelas framstående jurister, samt åklagarmyndighetens medalj år 2014. Fredman utsågs även till ”årets jurist” år 2003 och är årets ”människorättsjurist”. Att han tilldelats dessa titlar och priser är dock inte förvånande eftersom de som fattar beslut om vilka som skall belönas är Demlaiter som delar hans finskhatande agenda.

Ironiskt nog skrev Fredman sin magisteravhandling om ”yttrandefrihet”. Nu vill han dock tillsammans med polisstyrelsen förbjuda Motståndsrörelsens rätt till yttrandefrihet. Ett beslut som med hög sannolikhet skulle leda till att fler organisationer förföljs i framtiden. Fredman har valt att placerar minoriteters rättigheter över majoritetens rättigheter, samtidigt har han gjort sig rik genom ”fri rättslig representation” det vill säga med skattebetalarnas pengar.

Hur skall vi kunna lita på polisstyrelsens och rättsväsendets objektivitet när vi känner till Fredmans bakgrund? Det kan vi inte. De har klart och tydligt bestämt sig för att förbjuda nationalisters rätt till yttrandefrihet, de vill kväva den sanna oppositionen och bygga en polisstat. Allt detta styrs dock av mycket starkare krafter och nätverk än våra egna politiker. Utvecklingen är mycket oroväckande och förändringstakten har bara ökat under de senaste fem åren.

Vi har, ifall vi alla reser oss upp för att motsätta oss denna galenskap, möjligheten att sätta stopp för Finlands förfall och ersätta förfallet med en riktigt rättsstat. Gå med i Motståndsrörelsen idag och visa för de korrumperade makthavarna att vi inte viker oss under förtryck!

Artikeln är ursprungligen publicerad på Nordfronts finska systersida Vastarinta.

/Maria Pöysti


  • Publicerad:
    2017-10-30 07:00