Den 2/10 delade frihetskämpar ut 300 flygblad i Råå i södra Helsingborg. Många passerande tog även glatt emot flygbladen.

En diskussion fördes med en SD-sympatisör som var överens om att folkutbytet var mycket dåligt, men trodde tyvärr liksom många andra att det redan var för sent.

Det är aldrig för sent så länge det finns nordiska kämpar kvar! Bli en av de kämparna genom att ansöka till Nordiska motståndsrörelsen.


  • Publicerad:
    2018-10-03 22:00