HELSINGBORG. En arab står nu åtalad för människosmuggling vid Helsingborgs tingsrätt. Brottet upptäcktes i en tullkontroll.

Mohammed Abdullah Sulayman, svensk medborgare, står nu åtalad för att i samförstånd med annan ha försökt smuggla in nio flyktingar till Sverige. Flyktingarna som smugglades till Sverige är medborgare i Syrien.

Sulaymans brott består i att han hjälpt de syriska flyktingarna att ta sig till Sverige. Flyktingarna transporterades från Italien genom Europa. Transporten avslutades den 19 oktober då Sulayman körde genom Danmark och tog färjan till Helsingborg för att ta sig in i landet. Det var först i den svenska tullen i Helsingborg som brottet uppdagades. Hur flyktingarna kom till Italien är oklart.

Källa:
Helsingborgs Tingsrätt, mål B5565-13


  • Publicerad:
    2013-10-29 16:15