CORONA. Arbetsmiljöverket är nu i blåsväder efter att man rättat sig efter Folkhälsomyndigheten riktlinjer, istället för att i linje med en raderad expertrekommendation kräva munskydd inom äldreomsorgen.

Arbetsmiljöverket har blivit föremål för skarp kritik, efter att ha backat från ett tidigare beslut om att personal på Serafens äldreboende i Stockholm måste bära munskydd och visir vid arbete med coronasmittade.

Man har alltså slutit sig till en linje som drivits av Sveriges kommuner och regioner (SKR), att man ska avgöra från fall till fall om munskydd behövs.

Det beslut som fattades gällande Serafen är inte något som är allmängiltigt, menar man. Enligt kritik ska denna anpassning ha gjorts efter att SKR pekat på att personal på fler boenden kan kräva skyddsstopp om man saknar tillräckligt skydd.

Detta trots att Arbetsmiljöverkets egna expert kommit fram till att munskydd är nödvändigt. Expertutlåtandet raderades också från Arbetsmiljöverkets offentliga diarium.

Nu har SVT genomfört en granskning som visar att Arbetsmiljöverket backat från sin linje i syfte att närma sig Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Chefsjurist Anna Varg skriver i ett internt mail, som senare raderades, att kraven släppts för att ”om möjligt linjera med Fokhälsomyndigheten” och för att ”inte få en situation där olika myndigheter ställs mot varandra, samhällets budskap uppfattas som motsägelsefullt och vi får en svår debatt att hantera”.

Seniorprofessor vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala, Anna Rask-Andersen, är kritisk till att man backat och menar att Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem borde få sparken.

— Folkhälsomyndigheten är inte gud, de är inte experter på arbetsmiljö. Skyddsombuden måste kunna lita på att Arbetsmiljöverket inte låter sig påverkas.

Att man raderat mailen motiverar Arbetsmiljöverket med att man raderar ”sådant som är överspelat”.


  • Publicerad:
    2020-05-29 22:40