INRIKES. Allmänna arvsfonden finansierar mångkulturella flumprojekt som ”Hej Salam” som gick ut på att genom dansande batikhäxor, magi och besvärjelser lura i ett antal asylsökande unga män att de skulle få asyl.

Allmänna arvsfonden gynnar gärna mångkulturella asylaktivistiska projekt som flumprojektet ”Hej Salam”. Skärmbild: Youtube.

”Hej Salam” var namnet på ett mångkulturellt flumprojekt vars mål var att ”bidra till ett öppet samhälle där medmänsklighet spelar roll” och som riktade sig till barn och unga i skolåldern. Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden och Gotlands museum och pågick till och med juni i år.

Flumprojektet gick ut på att medelst dansande batikhäxor, magi, ritualer och besvärjelser lura i ett antal asylsökande unga män utan asylskäl att de skulle få asyl. Dessa fick låtsaspass och fick veta att de fick stanna så länge de ville.

Se filmen om projektet här →

Ingen av männen fick dock i slutänden asyl, då de ju var lycksökande migranter utan asylskäl.

Något som är värt att notera är att Allmänna arvsfonden gärna bidrar till folkutbytet av svenskarna genom att stödja olika projekt för att gynna massinvasionen. De har rikligt med pengar då de får hela behållningen från alla dödsbon som saknar arvingar.

Har den avlidne inte skrivit testamente och det inte finns några nära släktingar så tillfaller hela behållningen Arvsfonden.

Från Avtal24:s hemsida:

Om det inte finns några arvingar i någon av de tre arvsklasser som finns så kommer ditt arv att tillfalla Allmänna arvsfonden. Barn, barnsbarn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och fastrar räknas i huvudsak in i de tre arvsklasserna. Kusiner ärver dock inte varandra. Om du saknar arvingar i någon av de tre arvsklasserna och inte vill att ditt arv ska tillfalla Allmänna arvsfonden behöver du skriva ett testamente.

I det fall arvingar vill hävda sin rätt till avlidnas dödsbon så driver Arvsfonden gärna rättegångar där de hyr in högavlönade advokater, allt för att säkra tillgångarna så de kan fortsätta driva sin svenskfientliga verksamhet.

Det är alltså värt att skriva testamente om du vet med dig att du saknar arvingar och inte vill göda asylaktivismen inom Allmänna arvsfonden.

Källa:
Arvsfonden finansierar mångkulturellt flumprojekt


  • Publicerad:
    2019-09-13 21:00