HÄLSA. Folkhälsomyndigheten stoppar användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedels-myndigheten är klar med sin utredning om misstänkta biverkningar i form av blodpropp och blödning.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är vaccinstoppet en försiktighetsåtgärd. Skärmbild: svt.se

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder just nu rapporter om misstänkta biverkningar som blodpropp och blödning hos personer som fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19, enligt Läkartidningen.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell rör det sig om en försiktighetsåtgärd.

— Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger han i ett uttalande på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Trots att flera andra länder valt att stoppa Astra Zenecas vaccin gjorde Läkemedelsverket så sent som förra veckan bedömningen att det inte fanns tillräckligt stöd för att avbryta vaccineringen.

Nu tvärvänder alltså Folkhälsomyndigheten i frågan och stoppar användningen även i Sverige. På frågan om det inte är anmärkningsvärt att man inte har tagit detta beslut tidigare i likhet med andra länder svarar Matti Sällberg, vaccinforskare på Karolinska Institutet:

— Nej, vi har ju övervakningssystem och i Sverige är de väldigt bra. Det här visar att man är oerhört noga med att följa biverkningar till vacciner.

Enligt Läkemedelsverket har de misstänkta biverkningarna innefattat blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar hos ett fåtal personer i världen. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.


  • Publicerad:
    2021-03-16 11:20