Bostadsbolaget Byggebo har sedan ett år tillbaka hyrt ut lägenheter och ett före detta gruppboende i Kristdala, i Småland, till Migrationsverket. Det är en överenskommelse mellan bolaget och verket och det krävs inget godkännande från kommunens sida.

Migrationsverket placerar ut asylsökande över hela Sverige då behovet av boenden är stort. Istället för att enbart kontakta landets kommuner och upprätta överenskommelser om asylmottagande så avtalar verket även direkt med potentuella uthyrare. Detta är precis vad som har hänt i det lilla samhället Kristdala som ligger i Oskarshamns kommun i Småland. Migrationsverket har förhandlat direkt med det kommunala bostadsbolaget Byggebo om att ordna asylboenden. För ett år sedan tecknades överenskommelsen mellan Byggebo och Migrationsverket om att, enligt lokala nyheter, placera 85 asylsökanden i Kristdala. Lägenheter och det före detta gruppboendet Humlegården skulle tjäna som bostäder för de asylsökande.

När avtalet om asylboendet i Kristdala uppmärksammades av lokala nyheter för ett år sedan gick det inte att ta miste på frustrationen från lokala ortsbor. Bland annat kom detta till uttryck via artikelkommentarer, nedan några exempel:

”Nu har ni boende i Kristdala blivit rejält överkörda av kommunen. Ni borde väl ha blivit tillfrågade innan det kommer 85 st asylsökande?”

”Ska detta kallas demokrati, att man bara beslutar en sak utan att tillfråga oss som bor här?”

”Det här är inte rätt! Vad har vi som bor och bott här i hela livet att säga till om? Ifrån att slå igen ett äldreboende till att öppna en flyktingförläggning?”

”Kalla mig rasist men att sätta 85 flyktingar i ett litet samhälle som Kristdala kan inte leda till annat än problem.”

”Möta dem med ett leende? En kram? Jo, jag önskar också att världen såg annorlunda ut. Men de människor som är inblandade i detta beslut har ju inte direkt bäddat för ett konfliktfritt mottagande. EN vecka får vi på oss att smälta nyheten om att ”lilla Kristdala” ska få ofrivillig tillökning! Det handlar inte om ett par familjer, det handlar om 85st asylsökande.”

”När humlegården lades ner 2004, ett gruppboende i toppskick, ett mycket, mycket, omtyckt boende fick man bevittna hur de gamla, som funnit varandra på äldre dar blev åtskilda o utskickade på olika äldreboende runt om i kommunen, därefter står byggnaden alltså tom i 6 år??!! Detta var och är skandal!”

Rätt nyligen uppmärksammades asylboendet i Kristdala igen av de lokala nyheterna. Denna gång rapporteras om attacker mot asylboendet. Bland annat ska det ha sprejats hakkors vid entrén och krossats fönster vid två tillfällen. Det kan finnas skäl till att anta att det är något speciellt som föregått dessa attacker, eventuella gärningsmän och motiv är heller inte kända. Bara den omständigheten att den första vandaliseringen ska ha inträffat i slutet på september, när asylboendet öppnade redan i mitten av februari, kan tala för att det handlar om en konflikt med inblandade asylsökande. Denna gång visar artikelkommentarer en större tendens att uttrycka sympati med de asylboende och kritisera attackerna. Samtidigt är det vissa som uttrycker att de läser mellan raderna.

Attacker mot asylboenden, verkliga eller inte, används av media för att på ett dramatiskt sätt framställa de asylboende som oskyldiga offer. Media skiftar fokus när den orättvisa som behöver uppmärksammas är att Migrationsverket, och i förlängningen de politiska makthavarna på riksnivå, påtvingar hela landet massinvandring. På lokal nivå har de boende ingenting att säga till om när ett asylboende planeras. Att även kommunen står utanför denna planering utan möjlighet att påverka ser ut att bli alltmer vanligt förekommande. Det är en skrämmande utveckling som måste få ett stopp och för detta ändamål måste ett folkligt missnöje mobiliseras.


  • Publicerad:
    2011-12-04 00:00