INRIKES. Idag vid lunchtid startade asylstafetten. Från Malmö till Stockholm kommer man vandra för en ”human asylpolitik”.

asylstaffet

Vid lunchtid idag började Abbas Ahmadi, en asylsökande från Afghanistan, att vandra från Malmö till Stockholm. Hans vandring heter asylstafetten och syftet är att sätta fokus på flyktingars situation i Sverige. Hans mål är att komma till Stockholm i mitten av augusti. Vandringen går via Skåne, Småland, Östergötland, Sörmland med målgång i Stockholm. Flera event kommer att hållas längs sträckan.

En av huvudfinansiärerna är den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen, genom programmet Ung och Aktiv i Europa. Programmet ska inspirera till ett aktivt medborgarskap för ungdomar i Europa.

Källa:
Asylstafetten 2013


  • Publicerad:
    2013-07-14 23:58