MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 3 februari gav sig 25 medlemmar från Nordiska motståndsrörelsens Näste 5 ut i Ludvika för att inleda sin valkampanj.

Med fanor och banderoller ställde man upp sig på tre olika platser i centrum för att dela ut flygblad samt diskutera med ortsbefolkningen medan en fjärde grupp gav sig iväg för att dela ut flygblad i postlådor.

Det var rätt så mycket folk i rörelse denna lördag och flera var intresserade av vad Motståndsrörelsens aktivister hade att säga. Flertalet intressanta diskussioner fördes och folk kände igen våra medlemmar från Studio Nordfront och från skolaktionen vid Lorensbergaskolan. Elever från Kyrkskolan i Ludvika kom fram och berättade om de oroligheter och de problem som rasfrämlingar fört med sig till deras skola och önskade att Motståndsrörelsen skulle komma till Kyrkskolan och genomföra en liknande aktion där som den vid Lorensberga.

Det kan tilläggas att det var flera stycken som läst om oss i tidningen och antog att det slaskmedia skrev var lögn. Istället ville de diskutera med oss och skapa sig en egen bild även fast de förutsatte att de ej skulle hålla med oss. Att de hatiska lögnartiklar som skrivits om oss inte stämde med sanningen bekräftades snart nog.

Den grupp som varit och delat flygblad till hushåll mötte runt 13-tiden upp med övriga i centrum och hade då spridit budskapet till cirka 800 hushåll i Ludvika.

Efter den lyckade flygbladsutdelningen var det dags att bege sig vidare till den lokal där månadsmötet hölls. På mötet diskuterades det kommande valkampanjsarbetet och den första delen av en intern utbildning hölls där ämnet för dagen var politik. Nöjda med dagen begav vi oss sedan hemåt.

Vill du hjälpa till med valkampanjen? Ansök till Nordiska motståndsrörelsen idag eller donera!


  • Publicerad:
    2018-02-08 22:00