Det låter som taget ur medeltiden. Men att kunna lämna sitt oönskade barn i en babybox är fullt möjligt runt om i Europa.

Under de senaste tio åren har de här boxarna blivit allt vanligare. De kallas för babyvagga och finns bland annat i Tyskland, Österrike, Ungern, Balt-staterna, forna Jugoslavien, Polen och Rumänien. När BBC nyligen rapporterade om det här fenomenet avslöjades det att det många gånger är män som lämnar de nyfödda barnen och inte kvinnorna själva.

Boxen är utformad som en liten kuvös som ska hålla det lilla livet varmt till någon från firman kommer och hämtar det. Inne i boxen finns ett särskilt fack där ”avsändaren” kan lämna ett brev om så önskas.

Bara i Tyskland finns 99 stycken sådana här boxar utplacerade, varav flera i staden Hamburg. I en av boxarna har inte mindre än 42 nyfödda lämnats under de senaste 10 åren.

 


  • Publicerad:
    2012-07-02 17:03