INRIKES. Muslimer i Sverige anser sig kränkta, eftersom de enligt islam inte får betala ränta till en bank. Något som hindrar dem från att äga en bostad.

Kitimbwa Sabuni

På tisdagen presenterade nätverket ”Svenska muslimer i samarbete” en rapport som tar upp problemet med banklån till muslimer och redogör i punkt för hur muslimers rättigheter kränks i Sverige. Rapporten skall nu lämnas till FN-organet CERD som övervakar hur medlemsnationerna arbetar mot diskriminering och rasism. Nätverket hoppas nu kunna få regeringen att anta en handlingsplan för att öppna bostadsmarknaden även för muslimer.

Kitimbwa Sabuni, redaktör för rapporten, menar att det går att hitta bostadspolitiska lösningar på problemet och säger till Metro att: ”Det handlar inte bara om segregation utan om svenska muslimers rättigheter. Bostad är en mänsklig rättighet. Att utöva sin religion är en annan. Vi menar att det i Sverige finns en begränsning av dessa rättigheter.”

Efter att finansinspektionen i en utredning 2008 slagit fast att räntefria lån inte generellt strider mot svensk banklagstiftning har flera svenska storbanker försökt hitta en lösning. Men man har hittills inte lyckats utforma ett fungerande system.

Diviesh Vithlani, chef för omvärldsanalys på Swedbank, säger att det inte finns något globalt regelverk för hur verksamheten ska bedrivas: ”Vi känner därför inte att vi kan vara helt säkra på att de tjänster vi erbjuder är renläriga.”  Han avfärdar dock inte tanken på räntefria lån till sina kunder i framtiden, utan kommer hålla ett öga på det här området hela tiden.

Grundtanken med islamiskt bankväsende är att banken inte får ta ut någon ränta och inte heller äga fastigheten i sig. Istället ska banken och kunden ingår ett partnerskap och ta en gemensam risk.

Källa:
Svenska muslimer kan inte äga sitt boende


  • Publicerad:
    2013-03-06 14:30