Nya forskningsresultat från Finland visar att barn som vuxit upp i en så naturlig miljö som möjligt är friskast. Barn på landsbygden, som lever med natur och djur nära inpå, löper en betydligt mindre risk att drabbas av astma, allergier och infektionssjukdomar som till exempel öroninflammation.

Finska läkarsällskapet Duodecim har klarlagt att barns kontakt med djur är oerhört viktig för hälsan. Även barn i stadsmiljö, som tex har ett husdjur, mår bättre än andra barn, som inte lever med djur. I forskningen följdes 400 finska barn i olika livsmiljöer.

Det nya forskarresultatet stärker uppfattningen om att tidiga kontakter med djur ger friskare barn som i sin tur behöver mindre mediciner. Att leva nära djur/natur stärker immunförsvaret och gör det balanserat, menar forskarna.

Barn som har djur hemma är friskare


  • Publicerad:
    2012-07-25 14:24