Lördagen den 16:e var delar av Näste 7 i Flisby. Samtliga hushåll fick flygblad d.v.s. ca 200 stycken. Mycket trevligt litet samhälle med flera tyvärr nedlagda små industrier.


  • Publicerad:
    2019-03-17 23:00