UTRIKES. Muslimska kvinnor överklagade beslutet om en ny lag i Belgien som förbjuder folk att täcka ansiktet på allmän plats. De motiverade överklagan med att de kände sig diskriminerade. Nu har Europadomstolen prövat lagen och ger Belgien rätt.

Muslimska kvinnor iförda så kallad niqab.

Frankrike blev i april 2011 första landet i Europa att förbjuda täckning av ansiktet till oigenkännlighet och därefter har cirka 1 600 personer gripits.

Samma år följde Belgien i samma spår och året efter, i maj 2012, utbröt upplopp i en förort , efter att en kvinna ombetts av polis att ta av sig slöjan.

Lagen har varit kontroversiell, och överklagades senare av två muslimska kvinnor: Samia Belcaceemi, Belgisk medborgare, och Yamina Oussar, Marockan. De hävdade att lagen begränsade deras rättigheter och att de frivilligt valt att bära religiös klädedräkt.

Europadomstolen i Strasbourg har nu prövat lagen och anser inte att vare sig religionsfriheten eller de mänskliga rättigheterna kränkts.

Förbudet är ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle”, säger Europadomstolen i ett pressmeddelande.

Överträdelser kan leda till böter och upp till sju dagar i fängelse.

Källa:
Top Europe court upholds ban on full-face veil in Belgium 


  • Publicerad:
    2017-07-11 22:30