INRIKES. På grund av ovanligt låga grundvattennivåer har flera kommuner infört bevattningsförbud.

Sju kommuner har infört bevattningsförbud på grund av ovanligt låga grundvattennivåer. Bland dessa finns Gotland, Flen och Vingåker.

— Det kan dels handla om att man har låga nivåer där man normalt hämtar sitt vatten men det kan också vara så att man ser att konsumtionen ökar så mycket att man kan få problem att leverera tillräckligt mycket om det blir en varm och torr sommar. Så det är framförallt förebyggande, säger Fredrik Vinthagen på Svenskt vatten.

De låga grundvattennivåerna berör främst Svealand och Götaland men nivåerna är låga även i vattenmagasin i landets sydöstra delar.

Vinthagen tror att coronakrisen kan leda till att vattenkonsumtionen kan öka i sommar:

— Är alla hemma så kommer vattenförbrukningen bli hemmavid sen beror det ju på, har vi en regnig sommar så har vi säkert ingen inverkan har vi en väldigt varm och torr sommar så kommer säkerligen folk vilja sköta sin trädgård och då kan möjligtvis vattenanvändningen öka.


  • Publicerad:
    2020-05-24 21:55