KULTUR? Den 11 juni slås dörrarna upp för utställningen ”Bögar – Mötesplatser i en förbjuden tid” på Hallwylska museet i Stockholm.

Utställningen avhandlar, som namnet avslöjar, platser där homosexuella män träffades under tiden kring sekelskiftet fram till 1944 då homosexualitet var kriminaliserat. Här får vi lära oss om hur den tidens bögar i hemlighet träffades på pissoarer, badhus, parker och andra platser där promiskuösa män kunde ge sina lustar fritt utlopp.

— Det är inte så länge som vi förstått att vår berättelse är värd att berätta. Tidigare har man gömt undan och osynliggjort, i många fall bränt brevväxlingar, raderat spår och till och med förfalskat historien. Därför blir en utställning som ”Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid” så angelägen, säger Jonas Gardell som är en av personerna som ligger bakom utställningen.

Vi får även följa några som blev dömda för sin homosexualitet och de som ansåg att deras läggning borde klassas som en sjukdom. Utställningen ger också en inblick i hur det så kallade homosexuella bildspråket tog sig uttryck under denna tidsperiod. Och givetvis får vi även en dos av homosexuella män inom film och teaterscenen från den här tiden.

Men tonvikten i utställningen läggs just vid dessa kåta bögars mötesplatser och då främst de offentliga urinoarerna. Vi får lära oss om pissoaren som kallades ”Det sista försöket” och det ges mycket utrymme åt klotter och hur detta kunde användas som ett slags kontaktannonser mellan homosexuella män vid den här tiden.

Att bögar nu ges detta kulturella utrymme är kanske ett tecken i tiden och ska man gå Jonas Gardell till mötes så kommer nog dessa pissoarer eller ”Mötesplatser från en förbjuden tid” även att K-märkas.


  • Publicerad:
    2021-06-10 17:50