NORGE. Anders Behring Breivik har ansökt om att få starta ett fascistiskt parti i Norge. Partiet ska enligt Breivik heta ”Det norska fascistpartiet och den nordiska ligan”. Hans ansökan är för närvarande avslagen.

Anders Behring Breivik vill starta ett norskt fascistparti. Det avslöjades nyligen då det framkom att Breivik skickat in en ansökan till det norska enhetsregistret. Ansökan gällde registrering av förening med partipolitiska ändamål.

Partiet ska enligt ansökan vara ”demokratiskt fascistiskt” och sträva efter att vinna parlamentariskt stöd för att upprätta en autonom norsk-nordisk urfolksstat vid namn ”Norge Yggdrasil”.

Breiviks advokat, Tord Jordet, uttalar sig på följande sätt om sin klients politiska ambitioner:

”Det krävs att två personer skriver under stiftelsedokumentet för föreningen och partiet för att det ska kunna registreras, så han hoppas hitta någon som kan göra det, men just nu arbetar han med att skicka brev med politiskt innehåll som stoppas i brevkontrollen.”

I ett beslut från det norska enhetsregistret framkommer det att Breiviks ansökan om att starta ett politiskt parti i nuläget avslås.

Fotnot: Yggdrasil är enligt nordisk mytologi en ask med grenar som sträcker sig över hela världen och upp till himlen.

Källa:
Breivik vill starta fascistparti


  • Publicerad:
    2013-05-12 21:35