UTRIKES. En veteran från den brittiska marinkåren ska nu hindra migration medelst båt över engelska kanalen.

Den brittiska veteranen Dan O’Mahoney, som varit en del av den brititska marinkåren och deltagit i strider i Irak och Kosovo, har nu utsetts till befälhavare för dolda hot i engelska kanalen.

Beslutet fattades av inrikesminister Priti Patel, som säger att det stora antalet migranter som korsar kanalen i mindre fartyg måste stoppas och att rutten måste göras obrukbar för människosmugglare.

Den brittiska regeringen har riktat kritik mot Frankrike för att man inte stoppat båtarna efter att de lämnat den franska kusten. Även brittiska myndigheter har själva kritiserats då man bland annat inhyst migranter i hotell.


  • Publicerad:
    2020-08-09 21:25