Dagens datum 12 februari: Denna dag 1809 föddes Charles Darwin vars banbrytande forskning lade grunderna till den moderna evolutionsteorin.

Charles_Darwin111

Charles Darwin föddes den 12 februari 1809 och var den yngre sonen i ett förhållandevis välbärgat hem där fadern var en framgångsrik doktor.

I skolan var Darwin inte särskilt bra på grekiska, latin, matematik och liknande saker. Han var mer intresserad av att vara utomhus och samla ovanliga skalbaggar, blommor och mineralprover än att läsa böcker.

Fadern ville att hans söner skulle ta efter honom och Darwin studerade därför medicin ett tag på universitet, men han brann aldrig riktigt för det varför fadern beslutade att Darwin skulle satsa på en karriär inom kyrkan istället, då en sådan sysselsättning skulle vara enklare att kombinera med Darwins fritidsintressen. Darwin började därför i januari 1828 att studera för att ta en examen som krävdes för att kunna bli präst, vilket han också lyckades med.

Efter studierna erbjöds dock Darwin, på inrådan av en av professorerna han studerat under, ett obetalt jobb på en båt som skulle segla jorden runt. Jobbet gick ut på att samla in djur- och mineralexemplar under resan och skicka hem dessa till England. Efter att ha grubblat lite och kämpat för att tillsammans med en morbror övertala sin far tackade Darwin till slut ja till erbjudandet.

Resan med Beagle
I december 1831 gav Darwin sig således ut till havs ombord på HMS Beagle. Kapten ombord på båten var Robert FitzRoy, en instabil bokstavstroende kristen som menade att det var Darwins skyldighet att hitta bevis för syndafloden och bibelns skapelseberättelse i Sydamerika.

Till en början ångrade Darwin att han åtagit sig jobbet då han lätt blev sjösjuk och saknade sin familj, men efter några veckor började han anpassa sig och finna sin plats ombord och när han väl fick börja jobba visade det sig att uppgiften passade honom som en hand i en handske.

Resan var från början tänkt att ta två år, men kom ändå att ta hela fem år:

Se större bild HÄR.

Se större bild HÄR.

Speciellt i Brasilien trivdes Darwin. Naturen där var vacker och storslagen och det fanns många för honom okända djur där. Av praktiska skäl kunde Darwin inte fånga och skicka hem exemplar av alla djur och växter han såg, vilket tvingade honom till att arbeta väldigt systematiskt. Darwin studerade djur och natur, förde noggranna anteckningar, organiserade informationen och katalogiserade de olika arterna han upptäckte. All kunskap låg sedan och kokade i hans huvud där det började utvecklas teorier som oåterkalleligt skulle komma förändra mänsklighetens förståelse för sitt egna ursprung.

När Darwin och de andra resenärerna anlände till Argentina bestämde sig Darwin för att göra flera längre och äventyrliga vandringar in i landet för att bättre kunna kartlägga naturen och djurlivet i landet.

Galápagosöarna - en plats som fascinerade Darwin.

Galápagosöarna – en plats som fascinerade Darwin.

På Galápagosöarna fascinerades Darwin av att han hittade havsleguaner, jättesköldpaddor, sälar och pingviner – kallvattendjur som levde i en tropisk miljö. Djuren på de olika öarna skiljde sig också åt, sköldpaddorna hade olika mönster på skalen, fåglarna hade olika form på sina näbbar och så vidare.

Darwin drog här slutligen den radikala slutsatsen att allt liv på öarna inte ursprungligen hade skapats av Gud vid en tidpunkt, utan att arterna på öarna stegvis utvecklats åt olika håll genom det naturliga urvalet. Darwin ansåg, helt korrekt, att öarna rest sig ur havet efter vulkanisk aktivitet, fåglar förde sedan med sig frön till ön vilket gav upphov till växtligheten på öarna och sedan började vattendjur att befolka öarna och över tusentals år anpassade djuren sig till de olika förutsättningarna som rådde på de olika öarna.

Hemresa, död och eftermäle
På vägen hem till England utvecklade Darwin sina teorier ytterligare och när han kom hem 1836 gjorde han det till sin livsuppgift att bevisa att han hade rätt. Han tillbringade bland annat åtta år där han studerade rankfotingar för att i det specifika fallet finna stöd för sin allmänna teori.

Det var Darwin som upptäckte att människan utvecklats från primitivare livsformer.

Det var Darwin som upptäckte att människan utvecklats från primitivare livsformer.

1859 gav Darwin ut boken Om arternas uppkomst (fullständig engelsk titel: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life). Den första upplagan sålde slut på en dag trots – eller kanske tack vare – att den var kontroversiell.

Darwin dog slutligen 1882 och även om evolutionsteorin utvecklats ytterligare sedan dess så har grunddragen i Darwins teorier förblivit allmänt erkända inom vetenskapliga kretsar. Darwin och hans fru Emma Wedgwood fick tio barn, varav tre blev stipendiater i Royal Society.

Nordfronts historieredaktion kommer att återkomma framöver med en artikel om Darwins bok Om arternas uppkomst.


  • Publicerad:
    2019-02-12 00:15