SUNDSVALL. Dagbladet har efter att Svenskarnas parti delat ut flygblad på ett gymnasium i Sundsvall skrivit en kraftigt vinklad artikel där man ifrågasätter varför skolan inte konfiskerade alla flygblad.

Det var igår som eleverna på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall välkomnades av flygblad från Svenskarnas parti (SvP), ett nationalistiskt parti som ville värva förstagångsväljare.

Lokalmedia i form av Dagbladet verkar inte uppskatta att andra aktörer sprider information till svenska ungdomar, varför de skickade en journalist vid namn Pontus Hellsén till skolan för att skriva en fördömande artikel och ifrågasätta varför skolan inte censurerade SvP genom att stjäla alla flygblad från elevernas skåp.

Hellsén, som i sin artikel hänvisar till extremistorganisationen Expo och felaktigt påstår att SvP tidigare kallades Nationalsocialistisk front, påstår först att SvP ”står för värderingar som inte är förenliga med skolans värdegrund”. Därefter frågar han skolans rektor varför skolpersonal inte bröt sig in i elevernas skåp och konfiskerade flygbladen. ”Varför låg propagandan kvar när eleverna öppnade skåpen?”, frågar Hellsén.

Rektor Gunilla Ejdenius-Edlund säger att det inte gick att stjäla flygbladen från eleverna eftersom eleverna har egna lås på sina skåp. Men hon försäkrar Hellsén om att hon är upprörd över det inträffade och att hon till och med kontaktat polisen i ärendet, även om det inte framgår i artikeln i vilket syfte det skulle vara eller vad för sorts brott som skulle kunna tänkas ha begåtts. Ejdenius-Edlund berättar i alla fall vidare att skolledningen idag ska ha ett extrainsatt möte om det inträffade.

Informationsspridning på regimens indoktrineringsanstalter från oppositionella partier är tydligen inte uppskattat av den svenskfientliga regimens hantlangare.

Källa:
Högerextrema blev utkörda från skola


  • Publicerad:
    2013-09-06 14:15