UTRIKES. Den danska regeringen har för avsikt att skicka hem syriska asylanter i och med att säkerhetsläget i Syrien förbättrats.

Den danska regeringen planerar att dra in uppehållstillstånd för syriska flyktingar som lämnat landet på grund av inbördeskriget, enligt ett nyligen publicerat pressmeddelande.

Anledningen är att säkerhetsläget i delar av landet förbättrats. De senaste månaderna har ett antal asylansökningar avslagits på grund av detta och därför ska redan beviljade uppehållstillstånd omprövas. Totalt berörs cirka 900 syrier från Damaskusprovinsen.

— Förra året återvände nästan 100 000 flyktingar tillbaka till Syrien från närområdet. Deras landsmän, som fått skydd här i Europa, ska självklart också resa hem så snart förhållandena i Syrien tillåter, säger utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye.


  • Publicerad:
    2020-07-05 19:55