Dagen datum 16 mars: Den 16 mars högtidlighålls minnet av den Lettiska Legionen och de lettiska frivilliga som slogs på Tysklands sida mot Sovjetunionen under andra världskriget.

Den Lettiska Legionen 1943

Den Lettiska Legionen 1943

Mellan den 16 och 18 mars utkämpades hårda strider på den östra stranden av floden Velikaja och den strategiskt viktiga kullen 93,4. Detta var det första tillfället då de både lettiska divisionerna 15. Waffen-Grenadier-Division der SS och 19. Waffen-Grenadier-Division der SS stred tillsammans, och under lettiskt befäl, mot den anfallande röda armén.

Arthur_silgailis

Arturs Silgailis

Slaget inleddes den 16:e då ett kraftfullt sovjetiskt anfall tvingade letterna att retirera, dock utan att deras motståndsvilja knäcktes. Höjden återtogs med minimala förluster några dagar senare vid ett motanfall av den 15 divisionen lett av Överste Arturs Silgailis.

Mellan 80 000-90 000 letter tjänstgjorde i den lettiska SS-legionen och ca 60 000 till på andra håll i den tyska krigsorganisationen. Detta gjorde letterna till den största utländska gruppen som tjänstgjorde inom SS. Detta delvis pga att Tyskarna införde obligatorisk värnplikt i de baltiska staterna och att de så långt som möjligt försökte hålla ihop de olika utländska kontingenterna i sammanhållna förband.

De baltiska staterna hade ockuperats av Sovjetunionen 1940 och man visste vad kommunistisk ockupation innebar, därför slogs inte sällan de baltiska soldaterna till siste man och sista kula.

Trots det heroiska motståndet från de lettiska soldaterna kunde man inte stoppa den enorma numerära överlägsenheten från sovjeterna. Det kom att dröja fram till 1990 innan den sovjetiska ockupationen av Lettland upphörde.

Firandet av Legionärsdagen hade startats av Daugavas Vanagi, en lettisk veteranorganisation som verkade i exil. När Lettland blev självständigt kunde man börja fira sina krigshjältar i hemlandet. 1998 infördes Legionärsdagen som en officiell nationell minnesdag.

leg15

Den_Lotyšské_legie

Den_Lotyšské_legie_(9)

Dagen var officiell minnesdag i Lettland fram till år 2000, då den lettiska regeringen efter påtryckningar från bland annat EU strök den från listan av officiella minnesdagar.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-03-16.


  • Publicerad:
    2018-03-16 00:00