Dagens datum 8 december: Julius Streicher grundar tidningen Der Stürmer. Idag är den mest känd (eller ökänd) för sina karikatyrteckningar av judar.

Invånare i Worms, Tyskland, läser Der Stürmer år 1933.

Invånare i Worms, Tyskland, läser Der Stürmer år 1933.

Der Stürmer, som går att översätta till ”Anfallaren” på svenska, var en veckotidning utgiven av Julius Streicher från år 1923 till andra världskrigets slut. Några första få nummer av veckobladet saknade mycket av det som senare kom att göra Der Stürmer så populär och beryktad. I början bestod bladet av fyra små sidor som fokuserade på Julius Streichers politiska motståndare, och inte på judarna. Det var knappt några bilder alls och mycket få annonser.

Julius Streicher.

Julius Streicher.

Trots det blev flera upplagor av tidningen förbjudna och minst trettio nummer helt beslagtagna mellan åren 1923-1933, och under en period av endast elva dagar var Streicher åtalad i fem rättegångar. Han avtjänade totalt åtta månaders fängelse för att ha trotsat domstolens beslut om att sluta sprida de nummer av Der Stürmer som blivit förbjudna.

Detta stoppade dock inte tidningens framgång som hade flera tusen prenumeranter och regelbundna köpare.

En stor anledning till Der Stürmers framgång var karikatyristen Philipp Rupprecht som låg bakom de mest kända illustrationerna från tidningen.

Rupprecht arbetade 1925 på tidningen Fränkische Tagespost och hade fått i uppdrag att göra en karikatyr av Streicher som låg i rättstvist med Nürnbergs korrupte borgmästare Hermann Luppe. Men Rupprecht fick under rättegången avsmak för både Luppe och hans advokat, juden och socialdemokraten Max Süßheim. När Rupprecht lämnade rättssalen hade han inte en karikatyr av Streicher utan istället en av Luppe och Süßheim. Den publicerades sedan i Der Stürmer under rubriken: ”Att göra bort sig.”

År 1927 bestod utgåvan av Der Stürmer av 14000 exemplar. År 1933 var den uppe i 25000 tryckta exemplar och endast ett år senare, 1934, 113800 ex. År 1940 var den uppe i över två miljoner. Vid den tiden arbetade 300 personer för tidningen, inkluderat Jonas Wolk som själv var jude. Wolk fick ut en hög månadslön och skrev några av Der Stürmers mest antisemitiska artiklar.

Bara i Nürnberg hade tidningen utkämpat dussintalet rättegångar mot bakgrund av tidningens anklagelser om talmudiska och rituella mord. På grund av de judiska protesterna var nu alla världens ögon riktade mot dessa rättegångsfall.

År 1931 kom slutligen Der Stürmers första seger. Juryn hade följande motiveringar:
1. Talmud och Schulchan Aruch är inte religiösa böcker. De har ingen rätt att bli skyddade av den religiösa författningen.
2. Talmuds lagar, som är citerade i Der Stürmer, är exakta citat från Talmud.
3. Talmuds lagar är hårda motsträvelser mot den tyska moralen.
4. Dagens judar blir lärda utifrån Talmud.

1

Det var efter första världskriget, där krigshjälten Streicher hade mottagit järnkorset av första graden, som han kom över en kopia av Sion vises protokoll. Han blev förstummad över innehållet och började tala om sina nya övertygelser och visioner.

Streicher blev en tidig anhängare av Hitler och framträdande nationalsocialist. 1922 gick han med i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP). Han utsågs till propagandachef och for runt i München och talade till folk på gatorna om den kommande revolutionen. Han var en mycket bra talare och talade till folket på deras ”egna” språk. Han undvek svårbegripliga ord och ”politikersnack” och pekade på sådant som de vanliga invånarna kunde relatera till. Med tiden blev han en mycket omtyckt, uppskattad och välbesökt talare.

Citat av Streicher
”Den som känner till sanningen men inte uttalar den är en eländig ynkrygg”

Se bilder från Der Stürmer i artikeln om Philipp Rupprecht

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-12-08.


  • Publicerad:
    2018-12-08 00:01