Nya teorier från forskare i Oslo omkullkastar gamla teorier om hur engelskan uppstått. De menar att engelskan i grunden är skandinavisk. Forskare menar att norska och danska vikingar kom till England flera hundra år innan de fransktalande normanderna 1066 och att att engelskan av idag är en direkt avkomma av det språk dessa nordbor talade.

Jan Terje Faarlund.

Jan Terje Faarlund.

Språkforskarna Jan Terje Faarlund vid universitetet i Oslo och hans kollega Joseph Emmond, gästprofessor från Palacky University i Tjeckien, menar på att den moderna engelska språket som lärs ut över hela världen kan vara nordgermanskt, alltså ett skandinaviskt språk. Det betyder att det engelska språket tillhör den nordgermanska språkgrenen tillsammans med norska, danska, svenska, isländska och färöiska. Detta är helt nytt och banbrytande i forskarvärlden. Andra forskare inom språkvärlden har tidigare hävdat att den moderna engelskan kommer ifrån fornengelskan eller anglosaxiskan, vilket är i princip tvärtom.

Vardagsorden skandinaviska från början
”Vi baserar det på grundstrukturen i språket, inte bara på vokabulären, som varit vanligt i tidigare jämförelser. I de fall där engelskans syntax avviker från andra västgermanska språk som tyskan eller holländskan har det samma struktur som de skandinaviska språken”, säger Jan Terje Faarlund i en intervju till Dagens Nyheter där man tar upp tre exempel:

• Att objektet placeras efter verbet (I have read the book / Jag har läst boken). I tyska, holländska och fornengelska placeras objektet före verbet.
• Möjligheten att placera en preposition i slutet av en mening (This we have talked about / Detta har vi talat om).
• Att kunna separera infinitivmärket från verbet (I promise to never do it again / Jag lovar att aldrig göra det igen).

Forskarna har också konstaterat att många av de vanligaste vardagsorden är skandinaviska från början, såsom ilska, kors, dö, smuts, sjuk, samma, torsdag och svag med flera. Ett annat exempel i följande mening är alla ord som hör till ordförrådet skandinaviska:

”He took the knife and cut the steak.”

Endast he, the och and kommer från gammal engelska. Faarlund tror att den gamla engelskan helt enkelt dött ut och istället överlevde det nordiska språket, självfallet starkt påverkat av den forna engelskan.

Bosättningar i East Midlands
Det område som idag är känt för att vara regionen East Midlands var som mest tätbefolkat från ca 876 till 954 stod under nordgermanska, främst danska, daner och därav namnet Danelagen. Nordborna i området Danelagen var i stort sett fiender till de forna britterna. Ättlingar från vikingarna fick kontroll över de östra och norra delarna av landet och Danelagen var under styret från skandinaviska hövdingar i ett halvt sekel. Som kolonister i allmänhet, ville inte den nordisktalande befolkningen ta över språket i det land de kom till utan behöll sitt eget.

482px-England_878.svg

Språket formades efter slaget vid Hastings 1066, då de brittiska och nordiska folken fick ett gemensamt öde när de fransktalande normandierna erövrade landet. Det var i just East Midlands det talande språket utvecklades till modern engelska och språket förändrades stort genom att normanderna anlände dit. Det var eländiga omständigheter när folket levde tillsammans och det ledde till en sammansmältning av separata grupper av människor, de som talade gammal engelska och de som talade ett nordiskt språk. Man kan säga att det var en föregångare till den moderna engelskan.

Bayouxtapeten - slaget vid Hastings

Bayouxtapeten – slaget vid Hastings

Bemötandet av andra forskare
”Andra lingvister har bemött den nya faktan med viss skepsis och det som utkommit hittills är bara en kort intervju i en universitetstidning. Osloforskarna argumenterar detaljerat i en runt 40 sidor lång uppsats som inte kommit ut än, men det är mycket stort intresse för den”, säger Faarlund till DN, och tillägger: ”En del språkexperter i England har sagt till oss: ’Varför har vi inte tänkt på detta förr?’.”

Om det visar sig att de båda forskarna Jan Terje Faarlund och Joseph Emonds har rätt är det våra skandinaviska grannspråk som kan ta åt sig äran av att vara upphovsman till det moderna världsspråket engelska. Det var främst norrmän och danskar som bosatte sig i England och det är därför forskarna talar om norskans och danskans påverkan på engelskan och inte svenskan, även om språken är närbesläktade och skillnaderna var betydligt mindre på vikingatiden.


  • Publicerad:
    2013-01-21 19:45