Om man är aktiv skytt i en svensk skytteförening kan man få rätt att inneha ett halvautomatiskt gevär för målskytte, det slår en färsk dom i förvaltningsrätten fast.
AR-15-copy (1)
Det var när en Åtvidabergsbo som varit aktiv skytt i 20 år ansökte om licens för ett Colt AR 15 gevär som polisen satte stopp. Detta trots att skytten i fråga var i behov av ett sådant vapen samt att skytteföreningen intygat att mannen uppfyllde kraven i vapenförordningen. Sedan 1992 skall han ha gjort i snitt 50 tävlingsstarter per år.

Vapnet i fråga stämmer dock in i vapengruppen semi auto minor som används vid dynamiskt skytte, eller IPSC-skytte som det också heter. Enligt polisintendent Joseph Zacharias saknar skytteklubben anslutning till IPSC Sverige och skall därför inte kunna utfärda intyg för den aktuella klassen. Mannen bestämde sig ändå för att överklaga till förvaltningsrätten i Östergötland. Där tog polisintendent Kent Fernström i ett yttrande samma ställningstagande som sin kollega Zacharias.

I ett senare yttrande påpekade Kent Fernström även att skytteklubben som skytten var ansluten till enbart var godkända av Rikspolisstyrelsen för skytte med revolver och pistol. Han menade även på att det halvautomatiska geväret var ett ”livsfarligt vapen”, eftersom det finns möjlighet att bygga om det till helautomatiskt.

Skytten menade till sitt försvar att det inte finns någon lagstadgad föreskrift som ställer krav på att skytteföreningen måste vara ansluten till IPSC Sverige. Han menade också att varken Rikspolisstyrelsen eller skytteföreningen kan utfärda bindande föreskrifter, utan det ligger på regeringsnivå.

Mannen har nu fått rätt av förvaltningsdomstolen och Rikspolisstyrelsens beslut rivs upp, eftersom de saknar grund för att avslå ansökan. Det grundar domstolen på att ”skytteförening” eller ”motsvarande organisation” inte är närmare definierade i vapenförordningen. Därför kan inget krav på att skytte med en AR 15 enbart får bedrivas i regi av IPSC Sverige, eller anslutna skytteföreningar, heller fastställas.

Nordfront har tidigare rapporterat om att liknande vapen kan vara på gång att förbjudas i USA, där det går under namnet assault rifle.

Källa:
Åtvidabergsbo får äga livsfarligt gevär


  • Publicerad:
    2013-03-02 23:57