En fastighetsägare i Småland berättar i en unik intervju med Nordfront varför han valde att dra sig ur kontakten med Migrationsverket trots att detta kunde ha löst hans ansträngda ekonomiska situation. När han istället sålde fastigheten till en ivrig köpare framgick det aldrig att köparens avsikt var att göra fastigheten till ett renodlat asylboende.

Den lilla tätorten Landsbro i Småland har nyligen påtvingats ett asylboende. Landsbro kan räknas till en avbefolkningsbygd med svårsålda hus och tomma lägenheter. Som fastighetsägare och hyresvärld är det följaktligen en eländig situation att hitta en ekonomisk bärighet på orten. Migrationsverkets ibland desperata behov av att skaffa bostäder till asylsökande skapar en situation som fastighetsägare kan dra nytta av. Många kan ställas inför möjligheten att göra sin fastighet lönsam genom de generösa hyresavtal som Migrationsverket kan erbjuda. Så var det även för Henrik som fram till i våras ägde en fastighet i hörnet mellan Sävsjövägen och Åsvägen.

Richard Johansson, ståendes till vänster, har på Nordfronts uppdrag träffat den förre ägaren till fastigheten som blivit asylboende i Landsbro. Denna berättade om det absurda mötet med Markus Kyllenbeck som blivit ökänd i Småland för att hyra ut bostäder till Migrationsverket.

Genom att låta Migrationsverket hyra lägenheter i fastigheten kunde det bli lönsamt att behålla fastigheten. Henrik förstod att det skulle bli impopulärt att blanda in Migrationsverket och valde att dra sig ur kontakten eftersom han tyckte att det kändes fel. Istället satte han ut fastigheten till försäljning under en längre tid och lyckades efter stor möda att hitta en köpare. Denna köpare, Markus Kyllenbeck, ville skynda på ett överlämnande av fastigheten. Kyllenbeck, som har satt i system att göra affärer med Migrationsverket på flera orter i Småland, berättade aldrig att han tänkte göra fastigheten till ett boende för asylsökande.

Markus Kyllenbeck, ståendes på bild, tog över fastigheten i Landsbro för att göra den till ett asylboende.

Richard Johansson har på Nordfronts uppdrag träffat den förra fastighetsägaren Henrik som berättat om asylboendet i Landsbro och om den nya ägaren Markus Kyllenbeck. Henrik förklarar att även han själv gick i tankar på att hyra ut lägenheter till Migrationsverket och att han tagit kontakt med verket på riksnivå:

– Det var ganska svårt att få bärighet i huset genom att på traditionellt vis hyra ut lägenheterna. När jag hänvisades till Migrationsverkets kontakt regionalt så drog jag mig ur.

Så du valde att inte hyra ut till Migrationsverket?

– Jag visste att det var en lösning och min ekonomiska situation då var riktigt dålig. Jag valde att överge kontakten med Migrationsverket för det kändes inte bra.

Varför sålde du fastigheten i Landsbro?

– Det handlade om min ekonomiska situation.

Visste du om vem köparen Markus Kyllenbeck var?

– Nej, inte mer än att han hade köpt fastigheten på andra sidan gatan, men det var bara ett namn för mig. Det var väldigt snabba ryck med att vilja överta fastigheten och avsluta affären snabbt från Kyllenbecks sida. Jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt.

Stressade Kyllenbeck på med kontraktet?

– Ja, det gjorde han, det var väldigt brådskande. Vi skrev köpekontraktet veckan innan och överlät huset veckan efter. Det var en absurd situation.

Hade du räknat med att det skulle ta längre tid med överlåtelsen?

– Ja, för att bland annat hinna göra en ordentlig husstädning men det brydde han sig inte om.

Vad kommer hända i Landsbro efter att Kyllenbeck gjort din forna fastighet till asylboende?

– Jag vet inte, det är svårt att säga. Jag är helt övertygad om att nästan alla Landsbrobor inte vill ha detta. Sedan är frågan om det spelar någon roll. Den typiska svensken har en förmåga att finna sig i det mesta.

Mer om Landsbro:
Måndagen den 18 juni hölls ett möte i Landsbro församlingshem med anledning av det nya asylboendet. Precis som det har sett ut på tidigare möten i bland annat Mariannelund så närvarade Migrationsverkets representant Liselotte Ingesson Politis och Markus Kyllenbeck. Multikultikramare med koppling till frikyrkorna ska ha sökt sig till mötet för att visa sitt stöd till de asylsökande i Landsbro. Både lokal media och Sveriges television närvarade. Nordfronts utsända var givetvis på plats och dokumenterade mötet. De utsända lyckades även finna kritiska röster som bor på orten. Mer om detta möte kommer på Nordfront!

Bild från asylmötet i måndags.


  • Publicerad:
    2012-06-19 19:16