NORDISK RADIO. Nordic Frontiers medarbetare Johan skriver om Dr Edward Duttons medverkan i programmet.

Dr Edward Dutton studerade teologi och religionsvetenskap vid universitetet och skriftade sedan fokus till biologi och antropologi. Idag tillbringar han sin tid med research inom evolutionspsykologi, mänskliga biologiska skillnader och intelligens och producerar stora mängder böcker, artiklar och videor. Dr Dutton beskriver sig själv som en konträr person, och finner att han alltid har dragits till att undersöka kontroversiella ämnen, eftersom det är bortom gränserna som ny kunskap finns.

Vår intervju (lyssna nedan) berörde många av de ämnen han skriver och talar om och den här artikeln kommer att beröra några av dem.

Dr Dutton förklarade att hans studier har visat honom att mänsklig intelligens, eller IQ, är cirka 80% genetisk och 20% miljö. Detta går naturligtvis emot den nuvarande tanken att alla människor är lika och bara möjligheter och miljö förklarar skillnaderna i våra förmågor och IQ-nivåer. Till detta svarade han att ”objektiva, vetenskapliga idéer är inte moraliska eller omoraliska, de är amoraliska”, och att den nuvarande praxisen att injicera känslor gentemot datastyrda akademiska propositioner är skamligt.

Han förklarade att traditionellt etnocentriska, små genpool-länder som Sverige eller ännu mer i Finland, är mycket konformistiska, har hög impulskontroll och har anpassat sig bra till sina förhållanden genom att använda dessa strategier. Resultatet är ofta en mycket jämn, hög IQ genomsnittlig befolkning, utan ytterligheter, vilket innebär både få genier och dårar. Problemet kommer när du blir för avslappnad i denna situation och det blir lätt för främmande element att tränga in och börja smula sönder balansen inifrån. De en gång stabila institutionerna försvagas, utomstående flyttar in och sakerna kollapsar och lämnar den en gång sammanhängande enheten i en förödelse. Det här är vad vi ser idag i väst.

Han fortsatte att diskutera många ämnen, däribland intelligens, klasser, IQ och migration, som han alla har skrivit om i stor utsträckning. Ett särskilt intressant ämne han diskuterade var idén om skönhet, och hur man kan döma människor utifrån hur de ser ut. Han förklarade att hjärnan är 88% av det mänskliga genomet, så om något är fel med hjärnan kommer det sannolikt att vara en fysisk påverkan eller defekt i kroppen eller utseendet. Sann hälsa och skönhet är kopplade, och de gamla förstod denna uppfattning att ett vackert utseende var en indikator på intelligens och välbefinnande.

Sedan fortsatte han med att förklara att det var först på 1900-talet som man upphörde med att kontrollera människor och befolkningar utifrån ett darwinistiskt urval. Barndödligheten var cirka 40%, och de som dog hade vissa abnormiteter eller svagheter som gjorde det omöjligt att överleva. Idag, med en barndödlighet på 1%, är många av dessa personer som han kallade ”mutanter” fortfarande bland oss. Människor födda med dåligt eller komprometterande immunförsvar eller hjärnor kan överleva idag med hjälp av läkemedel och olika procedurer, där de skulle ha selekterats ut under darwinistiskt urval. Eftersom 88% av det mänskliga genomet är hjärnan är det sinnet som drabbas av mutationer. Om du har en mutation av immunsystemet, kommer det att påverka ditt sinne och i slutändan kommer att få dig att göra vad Dr Dutton kallar ”missanpassade” saker.

Dr Dutton förklarade att ett exempel på felaktigt beteende kan vara att älska världen mer än dig själv, eller älska djur mer än människor, för att främja veganism, multikulturalism, homosexuell stolthet, feminism eller anti-natalism. Många av dessa ”mutanter” är de i vårt samhälle som är autistiska, schizofrena, pedofiler eller könsdysforiska och de främjar dessa feladapterade livsstilar och undergräver traditionella värderingar och sätt.

När dessa mutanter åldras, stiger de till makten och främjar dessa felaktiga vägar, undergräver och övertygar icke-mutanter för att uppträda oskadligt. Det är här vi befinner oss idag, i en värld av mutanter som självprominerar sina missanpassade sätt och idéer genom att riva ner traditioner och normer, med en evig ström av värdesignalering för mer extrema idéer och uppfattningar. I slutändan kommer allt detta att kollapsa. Mutanterna tenderar att vara sammanslagna i medelklassen, som inte reproducerar, och Dr Dutton menar att det kommer att bli ett samhälle som är mer religiöst och mer etnocentrisk – i huvudsak det motsatta från idag.

Om du vill höra mer från Dr Edward Dutton kolla in vår intervju här. Titta även på hans videoklipp på YouTube som The Jolly Heretic eller inhandla hans böcker på Arktos.


  • Publicerad:
    2019-07-17 16:00