RECENSION. Martin Saxlind recenserar här Aktivisthandboken som nyligen släpptes i en ny och uppdaterad form på Nordendagarna.

borlänge aktivister aktivisthandbok

I det stora perspektivet är betydelsen av en vanlig människas öde nästan ingenting i jämförelse med rasens öde. Genom att kämpa lägger vi våra liv i ödets vågskål, vi riskerar allt! I denna ödeskamp är det dessutom helt avgörande att vi gör så, eftersom det ändå, om vi misslyckas, inte skulle finnas någon framtid för våra efterföljande – annat än som förnedrade slavar i framtidens sionistiska helvete.

Motståndsrörelsen är inte pacifistisk. Vi är medvetna om att vi endast kan segra genom fysisk kamp och att idéer och vackra ideal inte betyder någonting och aldrig kan blomma ut om dessa livets idéer saknar aggressiva fanatiska förkämpar.

Fienden fruktar nationalsocialistisk fanatism. Detta med rätta. Du som fanatisk aktivist, och dina medkämpar är det främsta vapnet, det vapen som kommer leda oss till seger.

Det är din uppgift att forma dig själv till detta ultimata vapen i kampen för den nordiska rasens frihet och överlevnad.
– Aktivisthandboken

Ovanstående citat som är plockat från olika delar av ”Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen” är sant och korrekt, men det är samtidigt uttryckt med ett högtravande språkbruk och uppfattas säkert som hårt formulerat av många. Vissa som läser Aktivisthandboken kommer kanske att avfärda boken och organisationen som sekteristisk och verklighetsfrånvänd. Detta beror på att boken är skriven helt ur kampens perspektiv och ser till organisationens behov, inte vad som är mest bekvämt för individen.

Aktivisthandboken, förutom att innehålla konkreta regler och formell information om Motståndsrörelsen, andas nationalsocialism och idealism. Boken förordar hela tiden den svåra, principfasta och radikala vägen där man rationellt frågar sig ”vad är bäst för kampen?” och sedan agerar utifrån det.

Rent mänskligt går det inte alltid att leva nationalsocialistiskt till 100%, det går inte att lägga varenda vaken minut på kampen och det går inte att konfrontera all politisk korrekthet man stöter på i sin vardag. Men det hade varit bra om det vore möjligt och det är direkt nödvändigt att vi hela tiden strävar efter att leva mer i enlighet med vår ideologi samt att vi lägger så mycket tid och energi som möjligt på kampen. Om inte en ständigt växande skara av nordbor strävar åt detta håll finns det inget hopp om att rädda vårt folk från raslig undergång. Därför är de höga idealen i Aktivisthandboken inte bara nödvändiga, utan direkt livsavgörande ur ett rasligt perspektiv.

Som Motståndsrörelsens ledare, Simon Lindberg, sa när han presenterade boken på Nordendagarna är den inte bara relevant för organisationens aktivister. Även partimedlemmar, sympatisörer och politiskt öppensinnade folkkamrater kan ha stor behållning av boken och bör ta åt sig av budskapet den förmedlar.

Den gamla Aktivisthandboken har jag själv sträckläst minst tre gånger och därutöver läst valda delar av vid andra tillfällen för att repetera viktiga saker i boken. Jag vet därför hur viktig Aktivisthandboken har varit för att cementera Motståndsrörelsens organisationskultur i enskilda aktivister och jag är övertygad om att den nya Aktivisthandboken kommer vara extremt viktig för att fostra nya medlemmar och få dessa att bli än mer effektiva politiska soldater för vår sak.

De som läst den gamla Aktivisthandboken kommer känna igen innehållet i den nya upplagan. Samtidigt är den nya boken nästan 30 sidor längre än den tidigare upplagan och den nya boken innehåller värdefull och ny information om bland annat ledarskap, nätaktivism och hur Motståndsrörelsen förhåller sig till etablerade medier.

Den nya Aktivisthandboken är sammanfattningsvis en skrift på 70 sidor som går snabbt att läsa ut men öppnar dörren för en långvarig personlig utveckling på det politiska planet.

De som funderar på att köpa boken bör slå till nu på en gång, då det annars finns en risk att boken blir slutsåld igen eftersom intresset för Nordiska motståndsrörelsen aldrig tidigare varit så stort som det är nu!


  • Publicerad:
    2016-09-29 19:00