PORNOGRAFI. En lag som kom till år 2009 på EU-direktiv i syfte att skydda ”svenska kreatörers” upphovsrätt till sina verk utnyttjas idag nästan uteslutande av multinationella porrföretag för att hota till sig pengar av svenskar.

Den tjugofemte februari 2009 pågick i riksdagen en debatt om alliansregeringens förslag på en ny fildelarlag i timmar. 00-talet hade kallats ”piraternas årtionde.” Filmskapare, författare, datorspelsbyggare och musiker hade utnyttjats hänsynslöst i ett ”laglöst land”.

— De skapande branscherna är så oerhört viktiga för Sverige, uttalade justitieminister Beatrice Ask (M).

Man klubbade så på ett EU-direktiv igenom den så kallade Ipred-lagen, vilken gav innehavare av rättigheter rätt att få ut namnen på personer som de misstänker för fildelning.

I flera år var antalet fall där lagen tillämpades mycket få. På senare år har dock mörka krafter i stigande grad utnyttjat lagen för sina syften.

SvD är en av många medier som nu skriver om hur svenskar nu utpressas av porrföretag som utnyttjar en lag avsedd att skydda upphovsrätten. Lagen antogs i det uttalade syftet att skydda svenska ”författare, musiker och kreatörer”. Istället utnyttjas den nu av porrbolagen – som pressar svenskar på enorma summor.

Tidningen har undersökt hundratals fall av den här typen. Förra året ska 140 ansökningar om informationsföreläggande ha gjorts i Sverige, att jämföra med 29 fall för två år sedan. Avslag ska vara ytterst sällsynta.

Det ska totalt ha lämnats ut 65 000 IP-adresser och nästan två tredjedelar av dem ska ha begärts ut av porrbolag. Minst 25 000 namn ska ha lämnats ut till sådana bolag. Varje utlämnat namn leder normalt till att ett kravbrev eller förlikningserbjudande skickas ut.

Rådmannen Alexander Ramsay förklarar i en intervju att han ägnar stor del av sin arbetstid åt att titta på grov porr.

— Det är på gränsen till ett arbetsmiljöproblem. Alla domarna här handlägger denna typ av ärenden, och det har blivit mer och mer porr i dem, säger han.

Det ingår nämligen i domstolens arbete att studera material som misstänks ha fildelats – det rör sig nästan alltid om porrfilm – för att sedan förse porrbolagen med namn och adresser på svenska internetanvändare, vilka sedan krävs på pengar för påstådd illegal fildelning.

Jon Karlung, vd för internetoperatören Bahnhof, påpekar att bevisbördan helt hamnar hos konsumenten. Han säger vidare:

— Datalagring ska ytterst vara för att få fast terrorister och pedofiler. När man istället använder det för att göda porrindustrin under utpressningsliknande former, då har något gått snett.

Han får medhåll av Niclas Bergervik på Telenors pressavdelning:

— Generellt anser vi att rättighetshavarnas återkommande massutskick av utpressningsbrev är fel sätt att använda Ipred på.

I SvD:s artikel berättas om ett brev som kvinnan Frida fick från Njord Lawfirm, en advokatbyrå i Danmark. ”Förlikningserbjudande” lyder brevets rubrik. I texten förklaras sedan att Fridas internetabonnemang har använts för att fildela porrfilmen ”Forget your BF”.

Om hon betalar 7 000 kronor till ett konto hos Nordea är problemet löst. Om inte, väntar däremot rättsliga åtgärder. Frida har ingen aning om vad det här är för film. Hon står på internetabonnemanget i lägenheten som hon delar med sin man.

Det visar sig enligt undersökningen senare att väldigt många svenskar har fått liknande brev från samma advokatbyrå. Konsumentverket har 45 anmälningar mot Njord Lawfirm.

Ovan nämnde rådmannen Ramsay betonar dock att de uppgifter som domstolen lämnar ut endast visar att upphovsrättsintrång kan ha skett via det aktuella internetabonnemanget.

— Domaren har inte tagit ställning till om det är fullt bevisat att något intrång har skett eller vem som i så fall kan hållas ansvarig, påpekar han.

Hittills ska ingen som vägrat att betala ha dragits till domstol.

Telia är den internetoperatör som fick lämna ut flest namn i fjol.

— Vi kan inte styra över hur dessa aktörer bedriver sin verksamhet, utan gör det som domstolen ålägger oss att göra, säger Inger Gunterberg, på bolagets pressavdelning.

Advokaten Jeppe Brogaard Clausen, delägare i Njord Lawform, tror att arbetet med att på detta sätt hota svenskar ger resultat.

— Det viktigaste är att fildelningen upphör, och vi ser positiva trender i Sverige. Vi är rätt säkra på att det har en effekt att vi har varit i dialog med många människor i Sverige.

Han fortsätter:

— Domstolen har haft en prövning om det skulle vara något särskilt med porrfilm, men slagit fast att den har lika stort skyddsvärde som andra verk. De är inte en innehållsdomare.

Enligt SvD:s undersökning har kravbrev på mellan 100 och 175 miljoner kronor skickats ut på porrindustrins uppdrag. En av de aktuella advokatbyråerna ska till tidningen ha uppgivit att cirka hälften de som får kravbrev också betalar.

Källa:
Porrbolag pressar svenskar på miljoner


  • Publicerad:
    2020-04-20 08:25