Dagens datum 21 april: Efter att ha försökt möta hjältedöden på slagfältet begick den tyske fältmarskalken Walter Model självmord den 21 april 1945.

Model-löp

Walter Model föddes i Sachsen den 24 januari 1891, som son till en musiklärare. Mycket av informationen kring Walter Models unga år försvann i och med att han förstörde sina personliga papper i krigsslutet, men hans militära karriär är väl belagd.

Model började sin karriär inom armén som kadett 1908 och placerades som löjtnant vid ett infanteriregemente 1910. Han gjorde sig snabbt känd som en frispråkig och ambitiös ung officer. Under det första världskriget tjänstgjorde han på västfronten, där han sårades svårt vid Arras år 1915. Efter sin rehabilitering utbildades Model till generalstabsofficer och tjänstgjorde därefter i diverse förband, både som truppbefäl och stabsofficer. Model vann flera utmärkelser under kriget och slutade som kapten.

Model fortsatte efter kriget sin karriär i riksvärnet och när NSDAP vann valet 1933 var han överstelöjtnant och bataljonschef i ett infanteriregemente. Året efter befordrades han till överste och utsågs till chef för den tekniska avdelningen i arméns överkommando.

När kriget mot Polen bröt ut i september 1939 var generalmajor och Model stabschef i den IV:e armékåren. Kort efter att det polska fälttåget var avslutat bildades den 16:e armén, där Model stationerades som arméns stabschef. Kort innan fälttåget mot väst inleddes befordras Model till generallöjtnant.

Inför operation Barbarossa fick Walter Model befälet över den 3:e pansardivisionen, som tillhörde Panzergruppe 2 under Heinz Guderian. Under sommaroffensiven 1941 avancerade Models pansardivision i mycket snabb takt, och den deltog i de stora inringnings-slagen där mycket stora sovjetiska förband förintades. Model blev tilldelad riddarkorset i juli 1941.

I oktober 1941 befordrades Model till full general i pansartrupperna och fick befälet över en armékår. I denna befattning deltog han i Operation Tyfon, anfallet mot den sovjetiska huvudstaden Moskva. När anfallet mot Moskva misslyckades deltog Models förband i de mycket hårda defensiva striderna. I januari 1942 tilldelades han befälet över den 9:e armén, och kort därefter befordrades han till generalöverste.

Walter Model får ta emot eklöven av Hitler

Walter Model får ta emot eklöven av Hitler

Vid en spaningsflygning över de sovjetiska linjerna våren 1942, sårades Model svårt när en sovjetisk prickskytt träffade hans flygplan. Tack vare en mycket snabb insats av piloten, kunde Models liv räddas vid ett fältlasarett.

Efter tillfrisknandet fortsatte Model sin tjänst på öst-fronten, han deltog i den stora offensiven mot Kurskbågen där han ledde den norra anfallsgruppen. Året efter fick han befälet över hela den norra armégruppen. Han ledde framgångsrikt försvaret av Baltikum under vintern och våren 1944, för sina förtjänster befordrades han den 1 mars 1944 till fältmarskalk.

När den stora sovjetiska sommaroffensiven tog sin fart 1944 förflyttades Model ett flertal gånger där hans talanger som officer behövdes bäst. I augusti 1944 tilldelades han som 17:e person briljanter till sitt riddarkors.

De sista krigsmånaderna tillbringade Walter Model som befälhavare för en armégrupp på västfronten. Tillsammans med sina trupper blev Model inringad av västallierade trupper i Rhurområdet under våren 1945.

När slutet närmade sig gjorde Walter Model vad som anstod en tysk fältmarskalk, han placerade sig själv i första linjen och stred med sina män och när han inte fick äran att stupa på sin post ändade han sitt eget liv den 21 april 1945.

Walter Model gjorde sig känd som en mycket kompetent officer, han hade ett utmärkt taktiskt sinne och kom att visa prov på en ”enastående talang för improvisation” enligt den engelske militärhistorien Correlli Barnett. Han talanger som officer kom framförallt att visa sig i den senare hälften av kriget då den tyska armén framförallt fick kämpa i defensiva strider. Han har därför oförtjänt fått rykte om sig att bara kunna bedriva defensiva strider.


  • Publicerad:
    2014-04-21 21:59