INRIKES. Intagna på Kumlaanstalten tillverkar våningssängar för att lösa platsbristen på fängelset.

Det råder akut platsbrist i fängelser och häkten. En lösning på ett av problemen med platsbristen är att fångarna själva bygger nya våningssängar. Detta rapporterar SVT Örebro.

— Det tickar in ordrar hela tiden, säger Mikael Schyrman, kriminalvårdsintendent och chef över Kumlaanstaltens verkstäder.

I september gick Kriminalvården upp i stabsläge. Situationen beskrevs då av generaldirektör Martin Holmgren som så pass allvarlig att myndigheten stod inför risken att inte klara sitt grunduppdrag.

Den kortsiktiga lösningen nu är att placera två intagna i ett och samma rum. Men två i samma rum kräver också två sängar, för varje fånge måste få ha sin egen säng. Cellerna måste också vara tillräckligt stora för att kunna inhysa två fångar.

Hittills har de byggt cirka 500 våningssängar den egna träindustrin inne på anstalten, men tillverkningen fortsätter.

— Vi vet inte riktigt hur många det blir i slutänden, säger Schyrman till SVT.


  • Publicerad:
    2020-12-26 15:10