På söndagskvällen den 3/1 åkte aktivister från skärgården och Kampgrupp 1 till Sollenkroka, för att i anslutning till bryggan sätta upp en fana. Två aktivister klättrade upp i en ställning och fäste fanan i toppen.

Aktiviteten gick exakt som planerat och inga problem uppstod.


  • Publicerad:
    2016-01-06 17:24