USA-VALET. Spanske politiske analytikern El Risitas om sin syn på USA-valet och medias rapportering.


  • Publicerad:
    2020-11-15 14:00