INTERVJUER. Anna Jonsson intervjuade ett flertal demonstrationsdeltagare under 12 november-demonstrationen.

Under demonstrationen i Stockholm den 12 november ställdes ett intervjutält upp på Mynttorget där deltagare intervjuades av Nordfronts reporter Anna Jonsson. De intervjuade var såväl anslutna som icke-anslutna, kvinnor som män, äldre som yngre och människor med olika engagemangsformer.

Här kommer en ihopklippt film från intervjuerna med utdrag som specifikt rör själva demonstrationen. Nordfronts reporter ställde också frågor där deltagarna fick berätta om sin egna politiska utveckling, hur de ser på samhällssituationen och mycket mer. De enskilda intervjuerna kommer att publiceras i sin helhet nu i dagarna.

De intervjuade: Bo Nilsson, Julia Rosander, Christian Hamilton, Dan Park, Tina Petersson, Marcus Nordh, Alexander Syding, Tommy Nyberg, Fredrik Vejdeland, Vera Oredsson.

Se intervjuerna nedan:


  • Publicerad:
    2016-12-03 00:15