Dagens datum 21 februari. Tidigt på morgonen den 21 februari 1808, överskred en rysk armé på omkring 24 000 man den svensk-finska gränsen. Anfallet kom utan föregående krigsförklaring.

Gustav_IV_AdolfBakgrund till kriget
Den franske kejsaren Napoleon I och Rysslands tsar Alexander I signerade under juli 1807 ett fredsfördrag, vilket betydde slutet på den fjärde koalitionens krig mot Frankrike. I detta fördrag förbands Ryssland att, med alla medel, ansluta Sverige till den ekonomiska kontinentalblockaden av Storbritannien, som inleddes året innan. Gustav IV Adolf som var en svuren fiende till Napoleon, vilken han betraktade som antikrist, vägrade envist att bryta sin allians med Storbritannien, och gå med i blockaden. Kriget var ett faktum.

Krigsutbrott
Tidigt på morgonen den 21 februari 1808 gick en rysk arme på 24 000 man, under generalen Friedrich Wilhelm von Buxhoevden, över gränsen till Sverige-Finland. Den svenska krigsplanen gick ut på att under vintern och våren retirera norrut och inte inleda sig i större strider med fienden. Den ryska armen kunde i stort sett oantastade rycka fram i ett rasande tempo, Borgå intogs den 24 februari och Helsingfors erövrades den 2 mars. Kvar i södra Finland stod de stora fästningarna Sveaborg och Svartholm som bara hade 700 man i sin besättning. Svartholm kapitulerade 18 mars.

Förräderiet vid Sveaborg
Sveaborg, som även kallades Nordens Gibraltar, var en toppmodern och mycket välutrustad sjöfästning i Helsingfors skärgård. Fästningen skulle fungera som ett lås i Östersjön och var en vital del i den svenska krigsplanen. Fästningen stod under befäl av Viceamiral Carl Olof Cronstedt. Efter Helsingfors fall den 2 mars inledde en liten rysk truppstyrka på drygt 6000 soldater och 60 kanoner en belägring av fästningen. Två månader senare kapitulerade Cronstedt till ryssarna. Ungefär 7000 svenska soldater, uppemot 1000 kanoner och närmare 100 skepp gick förlorade utan strid. Detta förräderi betraktas av många som ett av de värsta i svensk krigshistoria.

Finland förlorades
I slutet av April hade de ryska trupperna avancerat ända upp till Österbotten där det beslutades att den svenska reträtten måste hejdas. Vid Revolax gick den svenska armen till motanfall, anfallet lyckades och ryssarna drevs lokalt till reträtt. På det strategiska planet gick det inte lika bra. Krigsledningen i Stockholm hade beslutat att större delen av armen skulle försvara Skåne mot ett förväntat dansk anfall. De knapphändiga förstärkningarna som nådde Finland under våren och sommaren var också av sämre kvalitet än de trupper som fanns i Skåne. Ryska förstärkningar kom i allt snabbare takt och den svenska armén blev mer och mer underlägsen i antal.

Under hösten utkämpades ett antal slag, som av Johan Ludvig Runeberg odödliggjorts: Slagen vid Oravais, Virta bro och Jutas. Efter slaget vid Oravais hade den ryska numerära överlägsenheten blivit så stor att det nu bara var frågan om reträtt för den svenska hären. Under november ingicks ett fördrag vid Olkijocki där den svenska hären skulle lämna finsk mark. 13 december 1808 gick armen över gränsen vid Torneå-Haparanda och den östra rikshalvan var förlorad.

döbeln-jutas

Döbeln vid Jutas

Sven dufva

Sven Dufva vid Virta bro

Slutet?
Under mars 1809 genomförde en grupp officerare, under ledning av Carl Johan Adlercreutz, en statskupp och avsatte kungen. I Gustav IV:s ställe kröntes hans bror Karl XIII, vilket banade vägen till tronen för den franske generalen Jean Baptiste Bernadotte. Under våren och sommaren 1809 utkämpades ett antal slag i dåvarande Västerbotten för att förbättra fredsvillkoren för den svenska sidan. Dessa stod bland annat vid Lejonströmsbron i Skellefteå , Hörnefors, Sävar, Ratan och Piteå. Vid Hörnefors stupade en annan av Runebergs hjältar, överstelöjtnanten Joakim Zachris Duncker. Krigets sista strid stod i Piteå. Vapenstilleståndet undertecknades den 2 september vid ett gästgiveri i Frostkåge.

duncker

Minnessten över J.Z Duncker i Hörnefors

Kriget var över för den gången. Men den sista striden för folk och fosterland är ännu inte utkämpad.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-21.


  • Publicerad:
    2019-02-21 00:00