2012_AK-iso

År 2012 kommer att minnas som ett år av miljöföroreningar och mörker.

Kapitalisternas egna president, Sauli Niinistö, tog betalt och inkomstklyftorna ökade. Kreditvärdigheten står på spel. Spekulanter och kapitalister har sett sin chans att sprida nyliberal propaganda för marknadsdiktatur. Priserna på livsmedel ökar, service och säkerhet minskar. Försvarsmakten drabbas av stora besparingar.

Miljöproblemen som Talvivaara dagbrottsgruva i östra Finland skapat visade oss att oron för vår framtida miljö inte är något att se lättvindigt på, utan en ödesfråga för det finländska folket. Ett rekordstort antal immigranter kom till Finland och det hördes en del protester, men dessa var allt för lama och ineffektiva. Extremvänstern har på ett aggressivt sätt försökt att rasera könsrollerna överallt i Norden och har i vissa fall (t.ex. i vissa butiker) fått igenom sin agenda. Ilskan fortsätter att växa i Finland över att ”typiskt finska” företag väljer att flytta sin verksamhet och produktion till mer ”lönsamma” (billigare) platser, vilket endast efterlämnar sig bitterhet och arbetslöshet. Men den stora massan av befolkningen gör sig inte besväret att gå ut på gatorna och protestera.

Så Finland går sakta men säkert mot en dödlig utgång. Världsläget har dock förändrats. Även finsk media varnar nu för den ondskefulla besten ”högerextremismen” som kommer allt närmare Finland. Först visade den sig på gatorna i Grekland, sedan i Ungern och nu i Polen. Vita européer tar rättvisan i egna händer, utan att be om lov eller ursäkta sig. Hur kommer det att påverka minoriteternas rättigheter? Är romer, afrikaner, ”banksters”, judar och vänsterfolk längre säkra någonstans fortfarande? Kommer det mångkulturella varumärket som så försiktigt introducerats nu hotas i Finland också? Varningssignaler märktes när några finländska politiker och entreprenörer bröt det största tabut: de har försiktigt försökt att starta debatt om sionism och judarnas roll i den globala kapitalismen, i media och i krigspolitiken. Detta fenomen fick en ganska surrealistisk fortsättning när Prisma, en stor affärskedja, började sälja David Dukes ”Jewish Supremacy” i deras webshop! Känsliga ämnen diskuteras mer och mer. Nu måste orden övergå till handling.

2012_Tku

2012_Jkl

2012_Tre

Aktivisterna i Motståndsrörelsen har gjort ett exemplariskt arbete vad gäller att ta upp frågorna om mångkulturen, ekonomisk nedgång och naturens tillstånd. En av de mest intressanta händelserna 2012 var demonstrationen i Bollnäs som var en protest mot den vidriga händelsen som ägde rum i staden, orsakad av mångkulturen. Nordiska människor uttryckte sitt missnöje, men inte endast mot den liberala invandringspolitiken utan också mot organisationer och opinionsbildare som hade ifrågasatt om händelsen ens ägt rum och nedvärderat offret! Förespråkare för massinvandringen har öppet deklarerat att lidandet av några hundra eller tusen nordiska kvinnor faktiskt är ett pris värt att betala för att göra Norden till en mångkulturell smältdegel. Vi bekämpade samma attityder i Finland, exempelvis på gatorna i Åbo, Pudasjärvi, Jyväskylä, Tammerfors och Vasa.

Tidigt under 2012 begav sig en grupp aktivister till minnesmarschen i Dresden. Protesterna mot sionisternas krigsförbrytelser har varit en nagel i ögat på de lokala politiska partierna under många år och de historier som våra kamrater berättade för oss om de gigantiska polisinsatserna och vrålande kommunister lät helt otroligt i finska öron. Bevisligen är vi på väg i samma riktning i Finland också om vi inte sätter stopp för denna politiskt korrekta utveckling. Under resan i Dresden knöts det kontakter med kämpar från hela Europa. Norden står inte ensamma.

Den mer utåtriktande aktivismen på gatorna har ökat antalet aktivister och stödmedlemmar. Redaktionen för Kansallinen Vastarinta har även mottagit positiv feedback; ansträngningen att skapa en mer personligt präglad, lättillgänglig och innehållsrik hemsida har tydligen gett resultat.

Under 2013 siktar vi på att göra vår propaganda, hemsida och tidning ännu mer professionell. Vår rekrytering till organisationen kommer vara mer riktad och aktivismen mer mångsidig. För att gå framåt måste vi synas överallt och för att framåtskridandet ska bli meningsfullt så måste de rekryterade finländarna vara av bra material: patrioter redo för strid. Det kommande året ska bli ett av det mest uppmärksammade året i rörelsen historia – och kanske även det stormigaste.

Vi kommer att minnas 2012, inte minst för de förträffliga vildmarks- och idrottsaktiviteterna. För aktivister är dessa aktiviteter särskilt uppskattade och vi kommer att öka dessa i framtiden. Skidturerna i början av året, de många skogsutflykterna, överlevnadskurser och utbildning i självförsvar är precis vad nationella finländare behöver. Kunskaper om nattorientering är också det värdefullt. När man lämnar den urbana miljön bakom sig, måste man ha kunskap om att tillaga mat och bygga vind- och regnskydd med hjälp av primitiva redskap. Man måste vara beredd på att vandra långa sträckor i svår terräng. Om du vill utmana socialt normer, måste du också kunna försvara din egen integritet och vara beredd att ta risker. 2012 har varit ett pedagogiskt år!

För att balansera för de utåtriktade aktiviteterna har aktivistcentret Koti arrangerat olika dokumentärer, föredrag, möten och kulturevenemang. Webbshopen Kadulle.com har spridit det nationalsocialistiska budskapet på både Internet och marknader. Detta kommer vi att fortsätta med. Idéer för nya produkter att sälja i butiken är för övrigt alltid välkomna.

Vi har anordnat Aktivistdagarna i Finland sedan 2009 och så även 2012. Dessa var mycket lyckade och innehöll föredrag, politiska tal och samkväm. Under Aktivistdagarna introducerades även ett antal reformer som gör att aktivismen mer organiserad än tidigare.

Vi vill tacka våra medlemmar och stödmedlemmar till Motståndsrörelsen. Ett flertal stödmedlemmar har börjat presentera sina idéer mer och varit till stor hjälp både vad gäller redaktionellt arbete och i att organisera gatuaktivism över hela landet.

Tack för det oförglömligt året och för den exemplariska aktivismen! Aktivister, låt oss träna, låt oss delta i de aktioner som hålls i vårt närområde och låt oss vara effektiva kämpar! De som har planer på att kontakta oss, gör så redan idag. Norden kommer inte att läka av sig själv!

År 2013 kommer bli just så framgångsrikt som nationella finnar är villiga att offra sin tid och ansträngning för det revolutionära arbetet. Ingen av oss har en giltig orsak för att inte kämpa!

Ha ett aktivistfyllt 2013!

Läs den ursprungliga artikeln på Finska motståndsrörelsens hemsida.


  • Publicerad:
    2013-01-13 19:19