FINLAND. Flera ungdomsförbund oroar sig nu för ungdomarnas bristande intresse för politik. Men den största orsaken till oro är att ungdomarna inte vill ha någon invandring till Finland.

Li+Andersson
Li Andersson, Vänsterungas ordförande

Hälften av ungdomarna i Finland vill inte se någon fortsatt invandring. Detta är något som framkommit i en undersökning som Sunnuntaisuomalainen nyligen publicerade. Enligt Li Andersson, Vänsterungas ordförande, beror ungdomarnas inställning till invandring på de högerpopulistiska partierna. Hon menar att de unga köper argument som visar på att invandringen är skadlig för nationalekonomin. Istället säger hon att verkligheten är annorlunda, att invandrarna behövs för att nationalekonomin ska blomstra.

Benjamin Ellenberg, vice ordförande för Svensk ungdom, säger följande om saken.

— Det här är tråkiga saker att läsa. Jag tror att de som förlorar mest på för knapp invandring är ungdomarna själva, eftersom vi i framtiden inte kommer att kunna tackla våra demografiska problem utan den.

Heikki Hiilamo
, professor vid Helsingfors universitet, blev överraskad av resultatet. Han trodde inte att ungdomarna var så negativa till invandring. Han är även oroad över att undersökningen visar att samhället är tudelat. Hiilamo tror att ungdomarnas negativa inställning beror på att de känner att invandrarna konkurrerar om jobbmöjligheterna.

Vad gäller det politiska ointresset så tror Andersson att det hade kunnat lösas genom att göra politiken mer lättillgänglig för ungdomarna. Hon vill att det ska bli lättare att kunna delta och bedriva aktivism utan att för den sakens skull engagera sig till 110 procent.

Källor:
Ungas attityder till invandring oroar politiker
Varannan ung vill stänga dörren för invandrare


  • Publicerad:
    2014-07-17 22:44