SVERIGE. I takt med att massinvandringen ökar, ökar också fallen av könsstympning.

I samband med att Sveriges befolkning byts ut mer och mer ökar också fallen av, för oss nordbor, främmande ritualer och seder. Ett exempel är fallen av kvinnlig könsstympning som hela tiden sägs öka.

Anissa Mohammed Hassan arbetar på Länsstyrelsen i Östergötland och har som uppdrag att arbeta med att förebygga könsstympning. Myndigheten fick nyligen i uppdrag av regeringen att arbeta förebyggande mot könsstympning

— Könsstympning är den hemska kultur som vi har ärvt från faraonernas tid. Det finns i Sverige och folk tror att det är enda sättet att kontrollera flickors sexualitet, säger hon.

Mörkertalen misstänks vara väldigt höga då endast 46 anmälningar har gjorts sedan lagen infördes 1982 med två fällande domar som följd. Sedan 1999 råder en hårdare lagstiftning mot könsstympning. Straffskalan har skärpts genom att straffet för den som utför könsstympning i Sverige nu är mellan två och fyra års fängelse. Även förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart.

Hassan anser att en obligatorisk undersökning av flickor ska införas för att på så vis hitta de utsatta flickorna.

— Det skulle vara samma för alla, både sexåriga pojkar och sexåriga flickor, det kunde hindra föräldrarna, säger hon.

Beteckningen ”kvinnlig könsstympning” rymmer flera olika former av ingrepp. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål. Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation, vilket innebär att både klitoris och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas. Huden sys sedan ihop och kvar lämnas endast en millimeterstor öppning, där urin och menstruationsblod ska passera.

Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, men även spädbarn stympas. Ibland utförs det på kvinnor som precis ska gifta sig, på kvinnor som är gravida med sitt första barn eller som precis har fött sitt första barn. Ingreppet görs oftast utan bedövning av barnmorskor eller barberare, som använder saxar, rakblad eller krossat glas.

Källa:
Flickor könsstympas trots förbudet


  • Publicerad:
    2013-11-29 16:20